Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Nákladem České grafické unie, Praha 1924.

330,00 Kč

Text ve slovenštině. Kysucké múzeum v Čadci, 2016.

230,00 Kč

Zemský archív v Opavě - Státní okresní archív Frýdek-Místek, 2013.

330,00 Kč

Paseka, Praha - Litomyšl, 2008, 2010, 2014. 1. díl - Město uvnitř hradeb 2. díl - Historická předměstí a Staré Brno 3. díl - Průmyslové městol Obrazové přílohy.

430,00 Kč

Paseka, Praha - Litomyšl 2011. Jindřichohradecko a Novobystřicko. 35 stran obrazová příloha.

270,00 Kč

Paseka, Praha - Litomyšl, 2009. 40 stran obrazová příloha.

230,00 Kč

Národohospodářská propagace Československa, Brno. No date.

830,00 Kč

Sdružené kulturní zařízení Obecního úřadu Nový Hrozenkov, 1993.

230,00 Kč

Cieszyn - Czeski Cieszyn na starych widokówkach i fotografiach. Text český a polský. Wart, Třinec 1999. 1. vydání.

330,00 Kč

Objevuje se vzácně. Nakl. Čtenářsko-vzdělávacího spolku v Karvíně, 1914. Obsahuje dobové fotografie.

1300,00 Kč

Ručně psaná kniha, unikát. Darkov, od 1869. Zápisky ze mší, nešpory apod. Psáno polsky.

3300,00 Kč

Nákladem Československého státního koedukačního ústavu učitelského v Příboře, 1936.

130,00 Kč

Praha, 1911. Vlastivědný sborník.

130,00 Kč

Praha, 1911. Vlastivědný sborník.

130,00 Kč

Praha, 1913. Vlastivědný sborník.

130,00 Kč

Praha, 1912. Sešit 4. (39.).

130,00 Kč

Praha, 1913. Vlastivědný sborník, sv. 6. (56.)

130,00 Kč

Kryl a Scotti Nový Jičín, 1931. Obsahuje dobové fotografie, listy vkladů, fondů apod.

1700,00 Kč

Praha, 1913.

130,00 Kč

Praha, 1913.

130,00 Kč

Praha, 1912.

130,00 Kč

Praha, 1913.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Katalog