Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Adolf Perout, Moravská Ostrava 1913.

230,00 Kč

Část 1.- přírodní popis a hospodářské poměry. Obsahuje mapky. Ústřední spolek českého učitelstva ve Slezsku, Opava 1925.

630,00 Kč

Státní archiv v Opavě, 1969.

230,00 Kč

Vevázáno: Zemánek, Antonín - Olomouc v minulosti, R. Promberger, Olomouc 1947. 1. vydání. Král, Josef - Po stopách tisícileté kultury v Olomouci, nákladem vlastním, Olomouc 1942. Drábek, Jan - Olomoucký orloj, Odbor pro školství a kulturu rady městského národního výboru v Olomouci, Olomouc 1957. Kaiser-Jubiläums-Festschrift, 1908. Sagen und Geschichten der Stadt Olmütz, Ed, Hölzel´s Buchhandlung, Olmütz 1892. Pelíšek, R. - Olomoucký vězeň J. M. P. Lafayette, Moravský legionář, Brno 1933. Krátké ...

330,00 Kč

S 13 obrazovými přílohami. Kroměříž 1932.

130,00 Kč

2 svazky. Město Prostějov, Prostějov 1999 - 2000.

430,00 Kč

Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2001.

270,00 Kč

Městské kulturní středisko a Městský úřad, Horažďovice 1990.

170,00 Kč

Matice slezská, Opava 1992.

330,00 Kč

Text v němčině. Druck und Verlag J. Otto, Praha 1887.

1700,00 Kč

Ročník IV., 1. pololetí: říjen 1909 - březen 1910. L. Hipman, Praha 1909 - 1910.

230,00 Kč

Nakladatelství cyrilo-metodějské literatury a památek velehradských M. Melichárka, Velehrad 1925.

130,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1945. 1. vydání.

130,00 Kč

Ročník 46. Slezský studijní ústav, Opava 1948.

530,00 Kč

Archivní správa ministerstva vnitra, Praha 1955. 1. vydání.

230,00 Kč

Cyklus přednášek Moravské Besedy v Praze, pořádaný r. 1901. Národní klub, Brno 1901.

330,00 Kč

OV KSČ, Český Těšín 1959. Komunistická propaganda, zajímavé dobové svědectví.

330,00 Kč

F. Topič, Praha 1896. Polokožená vazba.

630,00 Kč

List pro vlastivědu západních Čech. Ročník VI. 5 čísel(z 6). Společnost pro národopis a ochranu památek, Plzeň 1924.

330,00 Kč

List pro vlastivědu západních Čech Ročník V. 4 čísla. Společnost pro národopis a ochranu památek, Plzeň 1923.

230,00 Kč

S mnoha fotografiemi. Václav Poláček, Praha 1944.

130,00 Kč

II. Východní slovanské. J. Otto, Praha 1906.

230,00 Kč

Kreslil Cyril Kotyšan. Pohádka s beskydskou tematikou. Nakladatelství Josef Lukasík, Praha, nedatováno.

170,00 Kč

Text v čestině, angličtině, němčině, francouštině a italštině. Olympia, Praha 1991. 1. vydání.

170,00 Kč

Katalog