Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Ročník IV., 1. pololetí: říjen 1909 - březen 1910. L. Hipman, Praha 1909 - 1910.

230,00 Kč

Nakladatelství cyrilo-metodějské literatury a památek velehradských M. Melichárka, Velehrad 1925.

130,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1945. 1. vydání.

130,00 Kč

Ročník 46. Slezský studijní ústav, Opava 1948.

530,00 Kč

Archivní správa ministerstva vnitra, Praha 1955. 1. vydání.

230,00 Kč

Cyklus přednášek Moravské Besedy v Praze, pořádaný r. 1901. Národní klub, Brno 1901.

330,00 Kč

OV KSČ, Český Těšín 1959. Komunistická propaganda, zajímavé dobové svědectví.

330,00 Kč

F. Topič, Praha 1896. Polokožená vazba.

630,00 Kč

List pro vlastivědu západních Čech. Ročník VI. 5 čísel(z 6). Společnost pro národopis a ochranu památek, Plzeň 1924.

330,00 Kč

List pro vlastivědu západních Čech Ročník V. 4 čísla. Společnost pro národopis a ochranu památek, Plzeň 1923.

230,00 Kč

S mnoha fotografiemi. Václav Poláček, Praha 1944.

130,00 Kč

II. Východní slovanské. J. Otto, Praha 1906.

230,00 Kč

Kreslil Cyril Kotyšan. Pohádka s beskydskou tematikou. Nakladatelství Josef Lukasík, Praha, nedatováno.

170,00 Kč

Text v čestině, angličtině, němčině, francouštině a italštině. Olympia, Praha 1991. 1. vydání.

170,00 Kč

Obsahuje obrazovou přílohu. Krajské nakladatelství, Olomouc 1956. 1. vydání.

230,00 Kč

Obsahuje 2 mapky. Orbis, Praha 1946. 1. vydání.

230,00 Kč

Studie a materiály k dějinám a výstavbě města. S fotografiemi. Profil, Ostrava 1976.

230,00 Kč

Archivní správa ministerstva vnitra, Praha 1955.

330,00 Kč

S fotografiemi. Městský úřad, Orlová 1993.

330,00 Kč

Průvodce městem a okolím. Obsahuje plánek města. Cizinský odbor, Prostějov 1923.

630,00 Kč

Místní národní výbor, Opava 1960.

330,00 Kč

V. svazek Okresy: Prostějov, Boskovice, Mor. Třebová. Obsahuje 11 map. Ostrava, Profil 1976. 1. vydání.

530,00 Kč

2. svazek Bibliografie historicko-vlastivědné literatury k období let 1948-1960 na Moravě a ve Slezsku.. Profil, Ostrava 1968. 1. vydání.

530,00 Kč

Katalog