Katalog

Architektura / Hrady

Národní památkový ústav, Kroměříž 2017.

270,00 Kč

Slovart, Bratislava 2004.

170,00 Kč

Nakl. Úvěrního spolku Záložna a zastavárna, Prostějov 1932. Contains many photos.

230,00 Kč

"příspěvek k dějinám barokního stavitelství v Čechách". Jan Štencl, Praha 1946. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Česká komora architektů, Praha 2009.

230,00 Kč

Číslo 1-12 v šesti svazcích. Ročník IX. Uniarchitektů ČSR, Praha 1950.

270,00 Kč

Číslo 1-12 v pěti svazcích. Ročník X. Uniarchitektů ČSR, Praha 1951.

230,00 Kč

Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha 1975.

170,00 Kč

ATELIER 8000, Praha 2014.

330,00 Kč

Vydala obec Třanovice a mikroregion Podblanicko, 2010.

230,00 Kč

Nakladatelství V.Vortel a R.Rejman, Praha 1924.

230,00 Kč

Klub českých turistů, Turnov 1948.

130,00 Kč

"Hrady, zámky a tvrze české. jich založení, dějiny, pověsti a poklady umělecké". Nakl. Pavla Körbra v Praze, 1913. Obsahuje mnoho ilustrací.

330,00 Kč

Odbor spolku inženýrů, Praha 1930.

530,00 Kč

Moravská galerie, Brno 2010.

330,00 Kč

Středoevropská galerie, Praha 1996.

130,00 Kč

Nakladatelství KPL, Praha 1996.

130,00 Kč

Rýmařov, 2010.

130,00 Kč

Katalog