Katalog

Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení

Academia, Praha 2005. I. vydání.
230,00 Kč
Orig. lamino vazba, 580 stran, 21x27 cm. R. Stav: mírné stopy užívání - skvrny na okrajích stran (politá). 

Katalog