Katalog

Nejnovější knihy

Datum dostupnosti: 16.09.2019

Chvojkovo nakladatelství, Praha 1999.

130,00 Kč

Portál, Praha 2001

230,00 Kč

Spisy Frant. K. Křena svazek VIII. Občanská tiskárna, Brno 1925.

130,00 Kč

III. svazek cyklu Pod hanáckou oblohou. Knihkupectví Společenské knihtiskárny v Přerově, bez datace.

130,00 Kč

VII. svazek cyklu Pod hanáckou oblohou. Kněžská nemocenská pokladna, Přerov 1940.

130,00 Kč

Družina literární a umělecká v Olomouci, 1926.

130,00 Kč

Nakl. K. Končel, Praha 1932.

230,00 Kč

"Úvod do celého oboru hornictví s přehledem dobývacích method". Práce-Roh, Praha 1954. Obsahuje mnoho ilustrací. 1. vydání.

230,00 Kč

Komiks. Albatros, Praha 2014. Pět příběhů z časopisu Ohníček.

130,00 Kč

Komiks. BB/art, Praha 2009.

270,00 Kč

Komiks. BB/art, Praha 2008.

270,00 Kč

Komiks. Labyrint, Praha 2007.

330,00 Kč

Komiks. BB/art, Praha 2009.

170,00 Kč

Dona, České Budějovice 1995. Obsahuje mnoho ilustrací.

130,00 Kč

Mustang, Plzeň 1997.

170,00 Kč

Drewniane kościoly i kaplice w Beskidach i okolicy. Text v češtině, polštině a angličtině. Wart, Český Těšín 2009. 1. vydání. Publikace mapuje prostřednictvím téměř 700 mnohdy unikátních fotografií a další ikonografie z období let 1874-2009, dřevěné a polodřevěné sakrální stavby v Beskydech a okolí na území České a Polské republiky. Obsahuje 82 abecedně řazených kostelů a kaplí, včetně staveb zaniklých v průběhu 19. - 21. století. Text je v plném rozsahu přeložen do polského a anglického ...

430,00 Kč

Agentura AAM, Ostrava 2007.

370,00 Kč

"Texty o surrealismu a surrealistech". Vydal Spolek Analogon, Praha 2018.

170,00 Kč

4 díly. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1977, 1983, 1977, 1974 . IV. vydání, III. vydání, II. vydání, I. vydání.

230,00 Kč

Obálka a úprava Pravoslav Nesrovnal. Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1987. 1. vydání.

170,00 Kč

Text německy. Die "Macocha" und die neuen Tropfsteingrotten, Punkwa - und Katharinenhöhle, Punkwa - Wassergrotten. Verlag C. Winiker, Brünn 1925.

230,00 Kč

4 díly. Avicenum, Zdravotnické nakladatelství, Praha 1970-72. Obsahuje mnoho ilustrací.

170,00 Kč

Katalog