Katalog

Obsahuje mnoho fotografií. Zvláštní příloha Zpravodaje č. II vydal klub genealogů a heraldiků při DKP Vítkovic. Ostrava 1981.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Zvláštní příloha Zpravodaje č. VIII vydal klub genealogů a heraldiků při DK ROH Vítkovic. Ostrava 1987.

130,00 Kč

Mimořádné vydání časopisu Čtyřlístek. Čtyřlístek, Praha 2003.

230,00 Kč

Votobia / Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, Olomouc 2001.

170,00 Kč

Votobia, Olomouc 1996.

170,00 Kč

1. svazek: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 2003 (příspěvky v různých jazycích). 2. svazek: Francis J. Thompson: Dobrowsky and the Slavonic Bible: A Companion Volume to the Proceedings of the International Conference (text v angličtině). Slovanský ústav AV ČR, Praha 2004.

230,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999. Edice Česká knižnice.

230,00 Kč

Ilustrovaný měsíčník přírodovědecký a časopis pro pro vyučování přírodovědné. Nakladatel a vydavatel Barvič & Novotný,Brno 1922.

230,00 Kč

Lučebniny řady heterocyklické. Vydala společnost chemická, Praha 1938.

430,00 Kč

Reportáž podle vyprávění škpt. Oty Šachra. Obsahuje dobové fotografie. Nakladatelství Josef Lukasík, Ostrava-Praha, 1947.

130,00 Kč

Komiks. První české vydání 2001, nevyskytuje se. Vydává Calibre Publishing,Praha.

630,00 Kč

Katalog kolekce fotoaparátů. Národní technické muzeum Praha 1982.

270,00 Kč

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vydala Masarykova univerzita, Brno 2001.

130,00 Kč

Reprint. Studie o duchovních proudech v Rusku, sociologické skizzy k Ruské filosofii, dějiny a náboženství. Nakladatelství Jana Laichtera, Praha 1921.

130,00 Kč

Na přebalu použit detail obrazu J. K. Lišky Nanebevzetí Panny Marie. Obsahuje mnoho ilustrací. Nakladatelství H+H Jinočany, 1994.

230,00 Kč

Největší pozornost zaměřil autor na 50. léta. Obsahuje černobílé fotografie známých osobností a kondolence k úmrtí básníka. Příloha CD s nahrávkami F. Halase. Vydal Filip Tomáš - Akropolis, Praha 2005.

330,00 Kč

Velká encyklopedie obsahuje atlas světa, technické nákresy apod. Vydal Random House, New York bez datace.

630,00 Kč

Ročník 1970.

1300,00 Kč

Velká encyklopedie gastronomie s barevnými ilustracemi v angličtině. Librarie Larousse, 1988.

230,00 Kč

Analýza předních děl českého dějepisectví 19. a první poloviny 20. století. Vydal Host, Brno 2006.

170,00 Kč

Katalog