Katalog

Film / Divadlo / Hudba / LP / Tanec

S mnoha fotografiemi. Atlas, Praha 1938.

130,00 Kč

Od Lumiéra až do současné doby. Obrazové přílohy. Orbis, Praha 1963.

330,00 Kč

Orbis, Praha 1954. 1. vydání.

130,00 Kč

Edice Lidová knihovna, svazek 46. P. Prokop, Praha 1940.

130,00 Kč

Litografie Karel Svolinský. Vesmír, Praha 1944.

130,00 Kč

S fotografiemi. SNKL, Praha 1959. 1. vydání.

130,00 Kč

Obálka a kresby B. S. Urban. Atlas, Praha 1947.

130,00 Kč

K estetice a psychologii divadelní a filmové tvorby. Jos. R. Vilímek, Praha 1946. 1. vydání.

130,00 Kč

Miroslav Rutte: Herec a hercův stín, Josef Štěch: Filmový herec a jeho snažení. 1. vydání. Knihovna filmového kurýru, Praha 1944.

130,00 Kč

Obálka a vazba Milan Grygar. PANTON, Praha 1969. 1. vydání.

130,00 Kč

F. Kosek, Praha 1946. Svazek č. 1 z edice Knihy o umění a umělcích.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Henschelverlag, Berlin 1965.

170,00 Kč

2 svazky. Melantrich, Praha 1946.

170,00 Kč

Edice Terpsichora, svazek 15. Družstvo dílo přátel umění a knihy, Praha 1948.

330,00 Kč

Obálka a úprava Břetislav Štorm. Vyšehrad, Praha 1947. 1. vydání.

330,00 Kč

Text v němčině. Robert Oppenheim, Berlin 1882.

230,00 Kč

Mojmír Urbánek, Praha 1905.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1962. 1. vydání.

230,00 Kč

Obsahuje přílohy (tabulky). Orbis, Praha 1962. 1. vydání.

230,00 Kč

Ročník VII. První pololetí - s obálkami. Číslo 20 a 21 chybí. Průmyslová tiskárna, Praha 1940 - 1941.

270,00 Kč

Obrázkový filmový týdeník. Od čísla 26. - 49. Chybí 44., 45. a 46. Průmyslová tiskárna, Praha 1941.

230,00 Kč

Od nejstarších dob do počátku 19. století. SNKLHU, Praha 1958. 1. vydání.

130,00 Kč

Od nejstarších dob do počátku 19. století. SNKLHU, Praha 1958. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958. 1. vydání.

170,00 Kč

Katalog