Katalog

Film / Divadlo / Hudba / LP / Tanec

Dějiny tance ve francouzštině. Flammarion, 1935. 152 ilustrací v textu.

330,00 Kč

Nejen o smutném konci nejveselejší herečky. Petrklíč, Praha 2003.

130,00 Kč

Text v němčině. Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin 1928.

230,00 Kč

2 svazky. Editio Supraphon, Praha 1986, 1987. 1. vydání.

330,00 Kč

I. díl, část jmenná. II. díl, část věcná- 2 svazky- A-K, L-Ž. Supraphon, Praha 1983-1987. První vydání.

1300,00 Kč

I. díl, část věcná. Obálka Jan Hejda. Supraphon, Praha 1983.

130,00 Kč

Obálka a vazba Jan Hejda. Supraphon, Praha 1990. 1. vydání. Část jmenná- Československá scéna. Tento svazek se vyskytuje méně.

530,00 Kč

2 svazky. Část jmenná- Světová scéna. Obálky Jan Hejda. Supraphon, Praha 1986 a 1987. 1. vydání.

530,00 Kč

Obsahuje vloženou obrazovou přílohu. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1979.

170,00 Kč

Dějiny vývoje houslí, houslařství a hry houslové-metodika. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1944.

270,00 Kč

Mnoho černobílých i barevných fotografií. Axtell Publications LTD., London bez datace.

530,00 Kč

Ministerstvo informací, Praha 1948. 1. vydání.

330,00 Kč

Obálka a vazba Jaroslav Šváb. Sfinx, Praha 1948. 1. vydání. Svazek č. 14 z edice Kořeny doby.

330,00 Kč

Sfinx, Praha 1948.

230,00 Kč

1. vydání. SPN, Praha 1980.

130,00 Kč

SPN, Praha 1980. 1. vydání.

130,00 Kč

Hudební matice umělecké besedy, Praha 1948.

130,00 Kč

Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1947. 1. vydání. Svazek č. 3 z edice Malá knihovna Tempa.

130,00 Kč

Mnoho obrázků. Nakladatelství technické literatury, Praha 1974. 1. vydání.

230,00 Kč

Votobia, Olomouc 1994.

130,00 Kč

Text ve slovenštině. Divadelní ústav, Bratislava 2007.

230,00 Kč

Pallas, Bratislava 1977. Obsahuje 66 barevných a 249 černobílých reprodukcí.

330,00 Kč

Katalog