Katalog

Hornictví / Ostrava

Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1933. Časopis lidové výchovy. Kompletní ročník IX. (1932-1933) Řídí Rudolf Tlapák.

830,00 Kč

Nakladatelství Ant. Pelze, Příbram 1947. Obálka Jaroslav Šefl a Václav Matthauser. I. vydání. Náklad 2 000 výtisků.

330,00 Kč

Příručka pro inženýry. Wilhelm Ernst a synové, Berlín 1936. Doplněno detailními nákresy, tabulkami, výpočty.

130,00 Kč

Katalog