Katalog

Hornictví / Ostrava

Čisté dodací a přijímací listy z firmy Solanský a spol. Solanský a spol., Ostrava bez datace.

230,00 Kč

Pohled na ostravské vysoké pece.

530,00 Kč

Výjev z ostravských vysokých pecí.

530,00 Kč

Lidová knihtiskárna, Ostrava, bez datace.

430,00 Kč

Roh, Praha 1951. Kuriozita. 1. vydání.

230,00 Kč

Chybí cca 100 stran. Ředitelská konference ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru, Moravská Ostrava 1929.

330,00 Kč

Kuratorium obchodní akademie, Mor. Ostrava 1920.

170,00 Kč

Kuratorium Veřejné obchodní školy, Ostrava 1934.

230,00 Kč

Kuratorium Veřejné obchodní školy, Ostrava 1934.

230,00 Kč

Kuratorium obchodní akademie, Ostrava 1947.

130,00 Kč

Kuratorium obchodní akademie, Ostrava 1948.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1962. 1. vydání.

330,00 Kč

EN FACE, Ostrava 2006. Text je v češtině i v angličtině.

130,00 Kč

Ministerstvo sociální péče, Praha 1933.

530,00 Kč

Obsahuje přílohu s nákresy. SNTL, Praha 1957. 1. vydání.

230,00 Kč

SNTL, Praha 1956. 1. vydání.

330,00 Kč

3 svazky: svazek I. a svazek III., další svazek je příloha ke svazku III. S mnoha fotografiemi a nákresy. Ostrava 1929 a 1931.

5300,00 Kč

Rudolf Eliáš, Slezská Ostrava bez datace. Knížka pojednává o desítileté spolupráci houslové školy Aloise Rychty ve Slezské Ostravě s hudební a pěveckou školou spolku Rychta v Radvanicích ve Slezsku.

230,00 Kč

S rodokmenem teplárny. Moravskoslezské teplárny, Ostrava 1998.

130,00 Kč

Bez nakladatelství, bez datace.

230,00 Kč

Klub přátel Hornického muzea OKD, Ostrava 2003.

170,00 Kč

Katalog