Katalog

Hornictví / Ostrava

Vzácné dějiny Moravské Ostravy v němčině, obsahují dobové fotografie.. Vydal Verlag Johann Hoppe 1933.

5300,00 Kč

Texty v češtině, angličtině a němčině. Obsahuje mnoho fotografií. Wart, Třinec 2000.

430,00 Kč

Kopie původního vydání: Matice hornicko-hutnická, 1933. De re metallica libri XII.

830,00 Kč

Text německý. Počátky na území Ostravy. Náklad vlastní, Ostrava 1943.

530,00 Kč

Pouze 200 výtisků! Vzadu podpis autora "z obou besed" 1930 a 1936. Linoryt - Břetislav Bartoš. Výtisk 114. Ostrava 1937

1300,00 Kč

"Pro naši vlasteneckou mládež." Bukovanský je zakladatel prvního ostravského muzea! Karel Jar. Bukovanský, Ostrava 1898.

530,00 Kč

Mährisch Ostrau. Text německý. Museum der Stadt, Ostrava 1942

230,00 Kč

"Životní osudy Vojtěcha Martínka a historie obcí městského obvodu Ostrava-Jih". Obsahuje mnoho fotografií. Montanex, Ostrava 2009.

270,00 Kč

3 svazky - 1., 2. a 3. díl + mapy. SNTL a ALFA, Praha-Bratislava 1973-1974.

970,00 Kč

111 staveb, které stojí za to vidět. Autor hesel Martin Strakoš, autor fotografií Roman Polášek. Vydal spolek Fiducia, Ostrava 2017. Nové.

50,00 Kč

Podpis - Zbyšek Malý: verše. Fotografie - František Krasl. Federální ministerstvo paliv a energetiky, Ostrava 1986.

230,00 Kč

Měřítko 1 : 25 000. Přéloha k publikaci VI. sjezdu čsl. inženýrů v Mor. Ostravě 1926. Profil Ostravsko-karvinskými karbonskými vrstvami od západu k východu 1 : 25 000. - Profil z rybnícké pánve přes Ostravu ku Frenštátu. - Situace 1 : 300 000.

830,00 Kč

Dobové fotografie. OKR Doprava, Ostrava 1987.

130,00 Kč

Text i anglický i německý. Statutární město Ostrava, Ostrava 2001.

170,00 Kč

Řada A. Svazek 26. Vlepeny pohlednice Ostravy. Národohospodářská propagace Československa, Praha-Brno 1947.

1300,00 Kč

Agentura AAM, Ostrava 2007.

370,00 Kč

"Cesty do ostravského (v)nitrozemí. " Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2017.

50,00 Kč

Nákladem odbočky Syndikátu denního tisku v Mor. Ostravě, 1925, Ostrava.

430,00 Kč

Vydal národní výbor města Ostravy k 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. Národní výbor, Ostrava 1975.

130,00 Kč

Archiv města Ostravy, Ostrava, 1997. 1. vydání.

130,00 Kč

1. vydání. Muzeum revolučních bojů a osvobození v Ostravě, Ostrava 1988.

130,00 Kč

Moravsko - slezská drožďárna Ostrava 1945. S poznámkami k jednotlivým dnům např. 22.3. Nálet na Ostravu.

530,00 Kč

Katalog výstavy. Výstavnictví Ostrava, Ostrava 1972.

130,00 Kč

Fotografická reportáž o první československé stavbě socialismu Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích. 1.vydání. Orbis, Praha 1956.

730,00 Kč

K slavnostnímu otevření nové tiskárny Moravských tiskařských závodů n. p. Olomouc závodu Ostrava. Dřevoryty Miroslav Holas. Typograficky upravil Oldřich Harok. Vysázeli a vytiskli učni Provozu 21 v Ostravě pod vedením Bohumíra Haleše a Jeronýma Mazurka. Květen 1981.

130,00 Kč

Katalog