Katalog

Hornictví / Ostrava

Melantrich, Mor. Ostrava 1941.

130,00 Kč

95. skok přes kůži. 1985.

130,00 Kč

S fotografiemi. Blesk, Ostrava 1996.

230,00 Kč

Pod vítkovickou značkou. Text v češtině, ruštině, němčině a angličtině. Bez udání nakladatelství a datace.

130,00 Kč

S obrazovou přílohou. Městský národní výbor, Ostrava 1967.

330,00 Kč

Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. Krajské nakladatelství, Ostrava 1964. 1. vydání.

170,00 Kč

Ke 150. výročí založení národního podniku Vítkovice- železárny a strojírny Klementa Gottwalda v Ostravě. 2 svazky. S mnoha fotografiemi. Propagace podniku, Ostrava 1979.

330,00 Kč

Historie a dnešek. S fofografiemi. Městská inspekce požární ochrany Národního výboru města Ostravy, Ostrava 1972.

330,00 Kč

2 svazky - každý svazek je ve dvoujazyčné verzi, z jedné strany česky, z druhé strany německy. Knihtiskárna Amende & Holaň, Vítkovice 1929 a 1930.

530,00 Kč

S ilustracemi V. Wünscheho. Josef Lukasík, M. Ostrava, Praha 1945. 1. vydání.

330,00 Kč

Ke 150. výročí založení národního podniku Vítkovice- železárny a strojírny Klementa Gottwalda v Ostravě. 2 svazky. Mnoho fotografií. S mnoha fotografiemi. Propagace podniku, Ostrava 1979.

330,00 Kč

Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. Profil, Ostrava 1966. 1. vydání.

170,00 Kč

Reklamní leták - Alois Šimeček, M. Ostrava, Tř. 28. října 15. Značky porcelánů a keramik.

330,00 Kč

Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. Obálka Zdeněk Kučera. Obsahuje fotografie Milana Karpaly. Krajské nakladatelství, Ostrava 1964. 1. vydání.

170,00 Kč

Objevuje se málo - náklad pouze 600 výtisků. Obrazová příloha. Krajské nakladatelství, Ostrava 1964. 1. vydání.

530,00 Kč

1828-1928. Obrazová publikace, mnoho příloh. Julius Kittl, Moravská Ostrava 1928.

2300,00 Kč

7 svazků. Konvolut číselných přehledů a od. Obsahuje: - číselný přehled na rok 1933, 1934, 1935 a 1939. - sešit Deset let 1924-1934 druhých absolventů obchodní akademie v Moravské Ostravě. - Výroční zpráva Okresní péče o mládež v Moravské Ostravě 1940. - Záchranné dílo v číselném přehledu okresní péče o mládež v Moravské Ostravě.

730,00 Kč

Vydáno k sedmistému výročí založení Města Ostravy. Městský národní výbor v Ostravě, Ostrava 1967.

330,00 Kč

Katowice, 1990. Text polsky.

130,00 Kč

Mnoho celostránkových hlubotiskových fotografií - fotografická reportáž o první československé stavbě socialismu Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě z roku 1952. Orbis, Praha 1952.

1300,00 Kč

List dorostu Dělnických tělocvičných jednot 1. obvodu 12. okresu v Mor. Ostravě. Ročník 1., 9 čísel (chybí číslo 7). Moravská Ostrava 1932.

530,00 Kč

Orig. fotografie s originálním razítkem ateliéru G. Preč, Petřvald, rok zřejmě 1928, a ateliéru R. Goláb, Vítkovice, rok zřejmě 1930.

630,00 Kč

Výrobky a jejich použití v průmyslu. S obrázky a grafy. Práce, Praha 1955.

330,00 Kč

MAtice hornicko - hutnická, Praha bez datace. Edice Rozpravy Svazu horních a hutních inženýrů.

230,00 Kč

Soubor deseti grafických listů. Úvodní slovo Jan Čáka. Pro vlastní potřebu vydal komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 1974.

230,00 Kč

Katalog