Katalog

Hornictví / Ostrava

K slavnostnímu otevření nové tiskárny Moravských tiskařských závodů n. p. Olomouc závodu Ostrava. Dřevoryty Miroslav Holas. Typograficky upravil Oldřich Harok. Vysázeli a vytiskli učni Provozu 21 v Ostravě pod vedením Bohumíra Haleše a Jeronýma Mazurka. Květen 1981.

130,00 Kč

Anglická verze mapy. Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Nakladatelství Ant. Pelze, Příbram 1947. Obálka Jaroslav Šefl a Václav Matthauser. I. vydání. Náklad 2 000 výtisků.

330,00 Kč

Obálka J. Salač. Mnoho fotografií. Hanácká knihtiskárna, Olomouc 1942. 1. vydání.

830,00 Kč

7 svazků. Konvolut číselných přehledů a od. Obsahuje: - číselný přehled na rok 1933, 1934, 1935 a 1939. - sešit Deset let 1924-1934 druhých absolventů obchodní akademie v Moravské Ostravě. - Výroční zpráva Okresní péče o mládež v Moravské Ostravě 1940. - Záchranné dílo v číselném přehledu okresní péče o mládež v Moravské Ostravě.

730,00 Kč

Časopis lidově výchovný. Ročník XIII.. 10 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1937.

830,00 Kč

Podpis autora. Úprava R. F. Šimek. Vojtěch Renč, Kroměříž 1937.

130,00 Kč

Legionářský sborník, vydaný při oslavách v Ostravě. Legionářský almanach, vydaný u příležitosti zborovských oslav, pořádaných ve dnech 11. a 12. června 1927 v Mor. Ostravě Moravsko-slezskou župou Českolsovenské obce legionářské. Slavnostní výbor Moravsko.slezské župy Čsl. obce legionářské, Ostrava 1927.

230,00 Kč

Kuratorium obchodní akademie, Mor. Ostrava 1920.

170,00 Kč

Ministerstvo informací a osvěty, Praha nedatováno. Edice Knižnice hovorů lidu.

170,00 Kč

Text ve slovenštině. Katalog k výstavě. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica 1969.

230,00 Kč

V. Mareš, Příbram 1945.

230,00 Kč

Text v němčině. Moravská Ostrava 1936-37.

230,00 Kč

Gymnázium v Moravské Ostravě- výroční zpráva. Text v němčině. Julius Kittls, Keller und Co., Moravská Ostrava nedatováno.

130,00 Kč

Text v němčině. Moravská Ostrava 1935-36.

230,00 Kč

Text v němčině. Moravská Ostrava 1934-35.

230,00 Kč

Gymnázium v Moravské Ostravě- výroční zpráva. Text v němčině. Julius Kittls, Moravská Ostrava 1939.

230,00 Kč

Soubor deseti grafických listů. Úvodní slovo Jan Čáka. Pro vlastní potřebu vydal komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 1974.

230,00 Kč

Text v němčině. Witkowitz 1936.

1300,00 Kč

Obsahuje přílohu s nákresy. SNTL, Praha 1957. 1. vydání.

230,00 Kč

Melantrich, Ostrava 1937. Kuriozita.

1300,00 Kč

"Úvod do celého oboru hornictví s přehledem dobývacích method". Práce-Roh, Praha 1954. Obsahuje mnoho ilustrací. 1. vydání.

230,00 Kč

Úder, Ostrava 1950.

230,00 Kč

Polokožená vazba. "Kuriozita". Městský dům osvěty, Ostrava 1959.

330,00 Kč

Katalog