Katalog

Hornictví / Ostrava

Moravsko - slezská drožďárna Ostrava 1945. S poznámkami k jednotlivým dnům např. 22.3. Nálet na Ostravu.

530,00 Kč

K slavnostnímu otevření nové tiskárny Moravských tiskařských závodů n. p. Olomouc závodu Ostrava. Dřevoryty Miroslav Holas. Typograficky upravil Oldřich Harok. Vysázeli a vytiskli učni Provozu 21 v Ostravě pod vedením Bohumíra Haleše a Jeronýma Mazurka. Květen 1981.

130,00 Kč

1. vydání. Ediční středisko Vysoké školy báňské, Ostrava 1968.

430,00 Kč

Kuratorium Veřejné obchodní školy, Ostrava 1930.

230,00 Kč

Školní rok 1914-15. Vlastní náklad, Ostrava 1915.

230,00 Kč

Kuratorium Obchodní akademie, Ostrava 1923.

230,00 Kč

Kuratorium Obchodní akademie, Ostrava 1924.

230,00 Kč

Mnoho fotografií. Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, krajský výbor, Ostrava 1965.

530,00 Kč

Městské knihy, Žehušice 2001.

170,00 Kč

13. plenární zasedání NV města Ostravy. S vloženými barevnými mapkami. Ostrava 1974.

330,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1979.

530,00 Kč

Slezský studijní ústav, Opava 1954.

330,00 Kč

Vysoká škola báňská, Ostrava 1967.

130,00 Kč

Čisté dodací a přijímací listy z firmy Solanský a spol. Solanský a spol., Ostrava bez datace.

230,00 Kč

Pohled na ostravské vysoké pece.

530,00 Kč

Výjev z ostravských vysokých pecí.

530,00 Kč

Lidová knihtiskárna, Ostrava, bez datace.

430,00 Kč

Roh, Praha 1951. Kuriozita. 1. vydání.

230,00 Kč

Chybí cca 100 stran. Ředitelská konference ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru, Moravská Ostrava 1929.

330,00 Kč

Katalog