Katalog

Komunismus/ Rusko/ Propaganda/ Čína

Mír, Praha 1952.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1951. 0bsahuje podrobný popis přelíčení s vybranými obžalovanými od 2.–13. března 1938.

130,00 Kč

Nová svoboda, Ostrava nedatováno.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1950.

130,00 Kč

Družstevní práce, Praha 1950. Obálka a vazba Jaroslav Šváb.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1960. Mnoho grafů a tabulek.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1949. První vydání. Obsahuje černobílé ilustrace.

130,00 Kč

Redakce světových rozhledů, nedatováno. Druhé vydání. Obálka anonym.

170,00 Kč

Čtení o komunismu. Mladá fronta, Praha 1968. Zajímavá typo.

130,00 Kč

Celostátní sjezd závodních rad a skupin ROH. Obrazová příloha. Ústřední propagační komise ÚRO, Praha 1948.

330,00 Kč

Rajkův případ ve světle skutečnosti. Obálka Josef Ficenec. Orbis, Praha 1950. 1. vydání.

230,00 Kč

Text ve španělštině. Mnoho fotografií. Lenguas extranjeras, Moskva.

230,00 Kč

Fotografická publikace. Naše vojsko, Praha 1980. 1. vydání.

230,00 Kč

Obálka Václav Rein. Společnost přátel demokratického Španělska, Praha 1952.

170,00 Kč

Obálka, vazba a úprava František Říha. Svět sovětů, Praha 1949.

130,00 Kč

Kresby a vazba V. Bláha a F. Říha. Svět sovětů, Praha 1953. 1. vydání.

170,00 Kč

Obálka Jiří Rathouský. Svoboda, Praha 1948.

130,00 Kč

Mnoho dobových fotografií z druhé světové války, Rusko apod. Progress, Praha 1974.

130,00 Kč

Obálka Zdeněk Kudělka. Mnoho fotografií. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1952. 1. vydání.

330,00 Kč

Úprava František Muzika. Svoboda, Praha 1949.

130,00 Kč

Hlubotisky. Orbis, Praha 1951.

130,00 Kč

Obálka Jaromír Ptáček. Mnoho fotografií. Svoboda, Praha 1946.

170,00 Kč

Ministrestvo informací a osvěty, Praha 1949. Svazek č. 15 z edice Malá knihovna informací.

130,00 Kč

Katalog