Katalog

Knihy do roku 1900 / Národní obrození

Modlitební kniha. Uvnitř dřevořezy. Alois J. Landfrasa, Jindřichův Hradec bez datace.

230,00 Kč

Selanka od Elišky Krásnohorské. Poetické besedy, číslo XII. Dr. Ed. Grégr a Ed. Valečka, Praha 1883.

130,00 Kč

Psáno v azbuce. Ruské dějiny vydané v Rusku. Přes 1000 stran. 2 svazky. S. Peterburg, Rusko, 1881 a 1887.

Wyprawowánj pro mladé diwky. Jindřichův Hradec a Tábor 1862.

430,00 Kč

F. Šimáček, Praha 1894. Svazek č. 71 z edice Kabinetní knihovna

230,00 Kč

F. Šimáček, Praha 1889. Svazek č. 36 z edice Kabinetní knihovna.

Eduard Valečka, Praha 1887.

130,00 Kč

Ein lustiges Handbuch für Aertze und Patienten beiderlei geschlechtes und sonst Jedermann. Text v němčině. Mnoho obrázků. Braun und Schneider, München nedatováno (cca 1890).

Text v angličtině. Henry Frowde, London 1896.

630,00 Kč

J. Otto, Praha 1887. Svazek č. 50 z edice Salonní bibliotéka.

130,00 Kč

J. Otto, Praha 1897.

130,00 Kč

Antiqui Testamenti. Text v latině. Vzadu mapa Palestiny. Sumbitus Guilelmi Braumüller, Vindobonae et Lipsiae 1894.

530,00 Kč

2 svazky. I. L. Kober, Praha 1883 a 1884. Svazek č. 76 a 78 z edice Národní bibliotéka.

Vevázán Starý Cagnal od Henriho Malina. Vydavatelstvo Přítele Domoviny, Praha 1897.

Jaroslav Pospíšil, Praha 1860.

130,00 Kč

Eduard Valečka, Praha 1888. 1. vydání.

230,00 Kč

J. Šolc, Kladno 1890.

130,00 Kč

F. Šimáček, Praha 1890. Svazek č. 51 z edice Kabinetní knihovna.

130,00 Kč

Text v němčině. Karl Kollmann, Augsburg 1858.

530,00 Kč

Text v němčině. Anton Doll, Wien 1806.

530,00 Kč

Text v němčině. 1. díl. Ilustrace Franz Hettinger. Herder´sche Verlagshandlung, Freiburg 1897.

430,00 Kč

Text v němčině. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1876.

230,00 Kč

Text v němčině. B. G. Teubner, Leipzig 1863.

630,00 Kč

Text v polštině. Vevázány 3 díly. J. Lukaszewicz, Poznan 1846.

2300,00 Kč

Katalog