Katalog

Knihy do roku 1900 / Národní obrození

Text v němčině. 30 tabulí se vzory. Franz Lipperheide, Berlin 1892.

430,00 Kč

Jaroslav Pospíšil, Praha 1866.

430,00 Kč

Modlitební kniha. Uvnitř dřevořezy. Alois J. Landfrasa, Jindřichův Hradec bez datace.

230,00 Kč

Text v angličtině. John Murray, London 1887. 1. díl.

130,00 Kč

Riegersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1875.

130,00 Kč

Jaroslav Pospíšil, Praha 1851.

230,00 Kč

Uspořádal J.K. Tyl. Bez datace a nakladatelských údajů. Texty K.J. Erben, K.H. Mácha, J.K. Tyl, Fr. Rubeš a další.

1300,00 Kč

Text v němčině. 1. díl. Ilustrace Franz Hettinger. Herder´sche Verlagshandlung, Freiburg 1897.

430,00 Kč

2. díl. Text v latině. Parmae 1852.

1300,00 Kč

Text v latině a starořečtině. B. G. Teubner, Lipsiae 1885.

530,00 Kč

Raná práce zakladatele české antropologie Jindřicha Matiegky(1862-1941). Bohmens Schadel aus dem VI.-XII. Jahrhundert. Text v němčině. Na titulní straně podpis autora. 4 litografie, 5 tabulek. Fr. Haerpfer´s Buch, Praha 1891.

II. díl. J.Otto, Praha 1889. Litografické tabule.

630,00 Kč

Text v němčině. Všechny tři díly. Mannheim 1803 - 1805. 1. vydání. Titulní rytina J. Mansfeld.

1300,00 Kč

Pro začátečníky. Fr. A. Urbánek, Brno 1863.

Ilustrace Jaroslav Orlov. František Horálek, Praha 1893.

Wyprawowánj pro mladé diwky. Jindřichův Hradec a Tábor 1862.

430,00 Kč

Eduard Valečka, Praha 1887.

130,00 Kč

Selanka od Elišky Krásnohorské. Poetické besedy, číslo XII. Dr. Ed. Grégr a Ed. Valečka, Praha 1883.

130,00 Kč

J. Ludwig, Wien 1855. Uvnitř celostránkové rytiny- viz foto. Toto dílo bylo nalezeno v roce 1855 ve Francii, dvacet let po Scottově smrti, a bylo mu připsáno Scottovo autorství. Našly se ovšem i názory, že jde o padělek. Kniha byla přesto v témže roce vydána pod Scottovým jménem. Z téhož roku je naše německé vydání. (Zdroj The gentleman´s magazine, 1855).

Eduard Valečka, Praha 1888. 1. vydání.

230,00 Kč

Ročník 13. Uvnitř litografie. Vladimír Čech, Praha 1891.

1300,00 Kč

F. Jeřábek, Praha 1804. Polokožená vazba.

Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 7. díl. 18 příloh, 171 vyobrazení v textu. J. Otto, Praha 1893.

230,00 Kč

Katalog