Katalog

Knihy do roku 1900 / Národní obrození

Antiqui Testamenti. Text v latině. Vzadu mapa Palestiny. Sumbitus Guilelmi Braumüller, Vindobonae et Lipsiae 1894.

530,00 Kč

Cyrillo-Methodějské knihtiskárny, Praha 1894.

130,00 Kč

Fr. A. Urbánek, Praha 1876.

170,00 Kč

Text v řečtině. B. G. Teubner, Lipsiae 1894.

330,00 Kč

Text v polštině. Vevázány 3 díly. J. Lukaszewicz, Poznan 1846.

2300,00 Kč

Riegersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1875.

130,00 Kč

Text v němčině. Anton Doll, Wien 1806.

530,00 Kč

Text v němčině. Carl Gerold´s Sohn, Wien 1897.

530,00 Kč

Dva díly. Matice moravská, Brno 1874 a 1878.

830,00 Kč

Text v němčině, první a druhý díl. Praha 1785.

530,00 Kč

Signováno autorem. F. Šimáček, Praha 1891.

130,00 Kč

Text ve francozštině. L.-G. Michaud, Libraire, Paris 1823. První díl.

530,00 Kč

Literární a divadelní rozpravy. J. L. Kober, Praha 1881.

230,00 Kč

Jaroslav Pospíšil, Praha 1866.

430,00 Kč

VI. díl. Rytíř z Schenfeldu, Praha 1827.

230,00 Kč

III. díl. Rytíř z Schenfeldu, Praha 1826.

230,00 Kč

Über die Evangelien. První díl. Text v němčině. Matthaus Rieger und Sohne, Augsburg 1774.

630,00 Kč

Díly IV a V. Text v němčině. Matthaus Rieger und Söhnen, Augsburg 1775.

1300,00 Kč

J. Otto, Praha 1872. První vydání!

230,00 Kč

Text v italštině. Oba díky vevázány. Tipografia e libreria Santini, Venezia 1837.

1300,00 Kč

Modlitební kniha. Uvnitř dřevořezy. Alois J. Landfrasa, Jindřichův Hradec bez datace.

230,00 Kč

Anna Špinkowá, Praha 1843.

430,00 Kč

Text v angličtině a němčině. S ilustracemi. Goldsteinisches Buchhandlung, Würzburg 1855.

530,00 Kč

Edice Dramatická díla Williama Shakespeara, svazek 5. Překlad Malý, J. Na titulní straně je původní slepotisk. Fr. Řivnáč, Praha 1856.

230,00 Kč

Katalog