Katalog

Zdraví / Medicína / Člověk

Člověk. 1. svazek. Vazba Jindřich Štyrský. Sfinx, Praha 1934.

230,00 Kč

Obálka a vazba Stanislav Odvárko. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1959. Obsahuje vyobrazení.

130,00 Kč

Základy morfologie a fysiologie člověka. Jan Laichter, Praha 1908. Svazek č. 32 z edice Laichterův výbor nejlepších spisů poučných.

530,00 Kč

S přílohou léčebného ukazovatele. Bursík a Kohout, Praha 1905.

130,00 Kč

Mnoho obrázků. Reader´s Digest Výběr, Praha 2007. 1. vydání.

230,00 Kč

Mnoho fotografií. Reader´s Digest Výběr, Praha 2003. 1. vydání.

130,00 Kč

15 minut denně stačí. Mnoho obrázků. Reader´s Digest Výběr, Praha 2002. 1. vydání.

230,00 Kč

Ilustrace Hana Blažková. Velký formát, listy v papírových deskách. Avicenum, Praha 1976. 1. vydání.

170,00 Kč

Vevázáno 23 svazků. Např. Lidské tělo pod drobnohledem od V. K. Soukupa, Koloběh sil a hmot v živém těle od J. F. Chaloupeckého, Přehled přírodních věd od V. Kohlíčka a další. Ilustrováno.Edice: Přednášky pro dělnické samouky Legiografie, Praha 1921-23.

230,00 Kč

Oba svazky. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1981. Edice Učebnice pro vysoké školy.

830,00 Kč

SPN, Praha 1967.

130,00 Kč

2 svazky. Avicenum, Praha 1972 a 1973.

930,00 Kč

Tři svazky- viz foto. Text ve slovenštině. Velmi obsáhlá anatomie, nevyskytuje se. Príroda, Praha 1979 - 1982.

3300,00 Kč

Odpovídá srozumitelným způsobem na všechny vaše dotazy ohledně zdraví. Rebo, Praha 1999.

130,00 Kč

Učebnice pro mediky a příručka pro lékaře. Zdravotnické nakladatelství, Praha 1951.

230,00 Kč

Text v němčině. Wilhelm Maudrich, Wien 1948.

230,00 Kč

SPN, Praha 1984. Edice Knižnice speciální pedagogiky.

230,00 Kč

Před narozením, v prvním roce, v letech předškolních. Velmi obsáhlé. S obrázky. Čin, Praha 1944. 1. vydání.

230,00 Kč

Srozumitelná lékařská kniha o zdravovědě se zvláštním zřetelem k nejnovějším poznatkům všech léčebných metod, s osvědčenými bylinnými a dietními recepty a jich použiváním k domácím léčbám. Zdravověda, Praha 1941.

130,00 Kč

Od symptomu k materii medice. Cedh, Praha 2007. 1. vydání.

230,00 Kč

Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1962.

230,00 Kč

Katalog