Katalog

Zdraví / Medicína / Člověk

Základy morfologie a fysiologie člověka. Jan Laichter, Praha 1908. Svazek č. 32 z edice Laichterův výbor nejlepších spisů poučných.

530,00 Kč

Výmluvy pijáků, O masturbaci, O jedech a otravách, První pomoc při neštěstích, Pěstění tělesné krásy, Úchylky pohlavního pudu, O výživě. Nakladatelství Nová kultura, Praha nedatováno.

430,00 Kč

Vlastním nákladem R.Kufeka, Vídeň 1899.

130,00 Kč

Vítězství nad nemocí. 8 stran hlubotiskových příloh. Orbis, Praha 1946, 1. vydání.

130,00 Kč

Vevázáno 23 svazků. Např. Lidské tělo pod drobnohledem od V. K. Soukupa, Koloběh sil a hmot v živém těle od J. F. Chaloupeckého, Přehled přírodních věd od V. Kohlíčka a další. Ilustrováno.Edice: Přednášky pro dělnické samouky Legiografie, Praha 1921-23.

430,00 Kč

Ústřední jednota československých lékařů, Praha 1932.

230,00 Kč

Učebnice pro mediky a příručka pro lékaře. Zdravotnické nakladatelství, Praha 1951.

230,00 Kč

Tři svazky- viz foto. Text ve slovenštině. Velmi obsáhlá anatomie, nevyskytuje se. Príroda, Praha 1979 - 1982.

3300,00 Kč

Text v němčině. Wilhelm Maudrich, Wien 1948.

230,00 Kč

Text v němčině. Dr. Willmar Schwabe, Lipsko 1923.

330,00 Kč

Text německý, psáno švabachem. Nakladatelství von Ernst Keil., Lipsko 1883.

230,00 Kč

Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1962.

230,00 Kč

Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1960. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1960.

130,00 Kč

Srozumitelná lékařská kniha o zdravovědě se zvláštním zřetelem k nejnovějším poznatkům všech léčebných metod, s osvědčenými bylinnými a dietními recepty a jich použiváním k domácím léčbám. Zdravověda, Praha 1941.

130,00 Kč

SPN, Praha 1984. Edice Knižnice speciální pedagogiky.

230,00 Kč

SPN, Praha 1967.

130,00 Kč

Sborník prací členů Československé chirurgické společnosti, Naše Vojsko, Praha 1950. II. vydání.

430,00 Kč

S přílohou léčebného ukazovatele. Bursík a Kohout, Praha 1905.

130,00 Kč

S hlediska biologických a fysiologických studií. Spolek českých lékařů, Praha bez datace.

230,00 Kč

Readers Digest, Praha 2011.

130,00 Kč

Reader's Digest, Praha 2009.

170,00 Kč

Reader's Digest, Praha 2008.

170,00 Kč

Reader's Digest, Praha 2006.

230,00 Kč

Rarita! Text německý. Bratří Čížkové nást. - Akciová společnost pro jemnou mechaniku dříve Jetter&Scheerer, Tuttlingen, Praha 1930.

5300,00 Kč

Katalog