Katalog

Dobrodružné / Skaut / Junák / Burian

Nováčkovská zkouška junáků a skautek. 1. vydání. Krajská junácká rada v Ostravě, 1968.

130,00 Kč

Obrázky M. Nováka. 2. vydání. Josef Hokr, Praha 1946.

130,00 Kč

3 brože - text český, francouzský, anglický. Některé fotografie LAdislav Sitenský. Náčelnictvo Československého Junáka, Praha 1947.

530,00 Kč

Komplet 26 čísel. Mladá fronta, Praha 1971.

230,00 Kč

Komplet 26 čísel. Čtrnáctideník. ÚV ČSM - Mladá fronta, Praha 1967.

230,00 Kč

O uspořádání, výstavbě a vedení junáckých táborů. Ilustrace od Karla Kučery. 1. a 2. díl. Junácká edice, Praha 1940.

270,00 Kč

Cestopisný románek. Ilustrace Zdeněk Burián. Vojtěch Šeba, Praha 1927.

230,00 Kč

Ilustrace od Zdeňka Buriana. Jos. R. Vilímek, Praha 1949.

230,00 Kč

Text v němčině. Vyšlo jako 2. svazek sebraných spisů s názvem Karl May´s Gesammelte Werke. Karl May Verlag, Redebeul bei Dresden bez datace.

130,00 Kč

Jako neprodejný tisk pro práci s knihou. Pro zasloužilého umělce Zdeňka Buriana. Albatros, Praha 1980.

130,00 Kč

Dobrodružný román ze života trapperů a farmářů v Kanadě. Ilustrace Zdeněk Burian. F. Kosek, Praha 1948.

330,00 Kč

Svatý Václave, nedej zahynouti... Ilustrace a obálka od Zdeňka Buriana. Jos. R. Vilímek, Praha 1939.

530,00 Kč

Měsíčník pro milovníky přírody a volnosti. Ročník XVI. Komplet 12 čísel. Jen 5. a 6. díl jsou přehozeny. Zdeněk Vašíček, Ostrava 1999.

230,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha 1923.

130,00 Kč

Ilustrace od Miloše Nováka. Jos. R. Vilímek, Praha bez datace.

330,00 Kč

Ilustrace od Z. Buriana. Jiří Chvojka, Havlíčkův Brod 1948.

230,00 Kč

3 romány vyšly jako přílohy Mladého hlasatele: Emil to vyhrává! - Reboux, P., Mongolský zajatec - Kudela, J., Společnost věčné punčochy - Fiker, E., Apoštolát dítek ročník VI. 1936 - 1. - 20. díl. - Časopis pro obnovu dítek v Kristu pravdou a milostí, zvláště sv. přijímáním, biřmováním, katolickou činností a úctou Panny Marie. Ilustrace od A. Moravce, L. Ilečko a jiní. Melantrich, Praha 1936-1937-1938. P. František Strnad, Brno 1936.

630,00 Kč

Kniha československé mládeže. Povídky a články poučné, vědecké i dobrodružné, sportovní a kouzelnický koutek. Jos. R. Vilímek, Praha 1938.

170,00 Kč

47 čísel - nekompletní, chybí číslo 33, 44-45. ČSM, Praha 1949-1950.

830,00 Kč

1. vydání. Ilustrace od Zdeňka Buriana. Práce - Roh, Praha 1951.

530,00 Kč

Ilustrace a obálka od Zdeňka Buriana. Jos. R. Vilímek, Praha 1949.

1700,00 Kč

Dobrodružný román. Ilustrace od Zdeňka Buriana. Josef Hokr, Praha 1947.

530,00 Kč

Ilustrace Miloš Novák. Nakladatelství B. Smolíková - Mečířová, Praha bez datace.

130,00 Kč

Sfinx B. Janda, Praha bez datace. Obálka Zdeněk Burian.

130,00 Kč

Ročník XXXII. Chybí číslo 1 a 34. Mladá fronta, Praha 1969-1970.

330,00 Kč

Katalog