Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

173 obrázků. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1980. 1. vydání.

170,00 Kč

Artia, Praha 1985. Řada vyobrazení.

430,00 Kč

Od gnómonu k atomovým hodinám. Polytechnická knižnice, I. řada - Věda a technika populárně, svazek 116. SNTL, Praha 1987.

270,00 Kč

Orbis, Praha 1956. 323 vyobrazení - obsáhlé.

830,00 Kč

Řada vyobrazení. Muzeum hlavního města Prahy, 1982.

330,00 Kč

Mnoho vyobrazení. Western publishing company, USA 1971.

330,00 Kč

Naše vojsko, Praha 2009. Řada barevných vyobrazení.

530,00 Kč

Řada vyobrazení- hračky, lidové umění, keramika, sklo a podobně. 1. ročník. Ústředí lidové a umělecké výroby, Praha 1948.

2300,00 Kč

Užité umění. Katalog výstavy založení Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 1885-1975. Obsahuje dvě samostatné přílohy - německý a ruský překlad textu. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 1975.

170,00 Kč

Katalog k výstavě soudobého českoslovenksého šprku v Muzeu skla a bužuterie, jablonec nad Nisou. Obsahuje samostatně vloženou přílohu se seznamem exponátů. Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou 1978.

230,00 Kč

Od gnómonu k atomovým hodinám. Polytechnická knižnice, I. řada - Věda a technika populárně, svazek 116. SNTL, Praha 1987.

270,00 Kč

Univerzita J.E.Purkyně, Brno 1983. Pouze 600 výtisků- vzácné! Vzadu řada obrazových příloh.

3300,00 Kč

Zásadní publikace - obsahuje značky porcelánu. 32 černobílých a 32 barevných příloh. Práce, Praha 1985.

370,00 Kč

Kniha o historii staroměstského orloje, mnoho vyobrazení, i barevných. Panorama, Praha 1988.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1985. Řada vyobrazení, podrobné. Nevysyktuje se.

530,00 Kč

SNTL, Praha 1970.

430,00 Kč

Text ve slovenštině. Edice Príručky. Mladé léta, Bratislava 1987. 1. vydání.

130,00 Kč

Katalog byl zpracován v souvislosti s otevřením expozice starých tisků soukromé sbírky ve Štramberku a při příležitosti 500. výročí od vydání benátské Bible v roce 1506. Muzeum starých tisků a lidové keramiky, Štramberk 2006.

130,00 Kč

Poznámky k jeho povaze. Edice Cesta ik umění. Umělecká beseda, Praha bez datace.

130,00 Kč

Kruh, Hradec Králové 1971. Řada fotografií.

170,00 Kč

Zajímavé příběhy písma a knihy. Státní nakladatelství, Praha 1946.

230,00 Kč

Pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého směru. SPN, Praha 1954.

270,00 Kč

Státní pedagogické nakl., Praha 1976. 1. vydání.

230,00 Kč

Katalog