Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Samizdatový tisk. Studie a články (např. E. Kantůrková, L. Jehlička, J. Hradec, ...). Praha 1985.

530,00 Kč

Samizdatový tisk. Studie a články (např. Miloš Hájek, Jozef Jablonský, Jaroslav Opat, ...). Praha 1984.

530,00 Kč

Rarita. Text v němčině. Například Hašek, Masaryk, Beneš aj.

3300,00 Kč

Knihtiskárna F.Šimáček, Praha 1899.

170,00 Kč

Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Anglická verze mapy. Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1990.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2009.

130,00 Kč

Vlastním nákladem Emil Šprongl, Pelhřimov 1935.

330,00 Kč

H§H 1994. Neyyskytuje se.

530,00 Kč

Ostravské muzeum 2012.

330,00 Kč

"Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 1937". "Tisk", Zlín 1937. Obsahuje mnoho fotografií.

370,00 Kč

Vydal, upravil a věnováním opatřil R. F. Šimek. Moravská Ostrava 1940.

630,00 Kč

Různá témata. Státní nakladatelství, Praha 1921-1923.

130,00 Kč

Prostor, Praha 2009.

330,00 Kč

Životní příběhy manželek československých a českých prezidentů. Vydala Mladá fronta, Praha 2009.

170,00 Kč

Ročník XLI. Historický klub, Praha 1935.

230,00 Kč

Katalog