Katalog

Historie /Antika/ Judaica

H§H 1994. Neyyskytuje se.

530,00 Kč

Ostravské muzeum 2012.

330,00 Kč

"Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 1937". "Tisk", Zlín 1937. Obsahuje mnoho fotografií.

370,00 Kč

Vydal, upravil a věnováním opatřil R. F. Šimek. Moravská Ostrava 1940.

630,00 Kč

Různá témata. Státní nakladatelství, Praha 1921-1923.

130,00 Kč

Prostor, Praha 2009.

330,00 Kč

Životní příběhy manželek československých a českých prezidentů. Vydala Mladá fronta, Praha 2009.

170,00 Kč

Ročník XLI. Historický klub, Praha 1935.

230,00 Kč

Exilový tisk. Rozmluvy, Londýn 1988. Paměti, zkrácené pro toto vydání, jsou rozvrženy do dvou dílů.

130,00 Kč

Obsahuje výběr z textů nejvýznamnějších osobností, které se podílely na utváření českého liberálního politického myšlení. Nakladatelství Torst, Praha 1995.

130,00 Kč

Obsahuje mapy, grafy, pozemkovou reformu atd. Kniha byla vydána k 10. výročí samostatnosti státu. Praha 1928. .

130,00 Kč

"Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství." Nakladatelství Orbis, Praha 1948.

130,00 Kč

Autor zachytil dojmy, svědectví a myšlenky. Vydala knihovna Národního Osvobození, Praha 1945.

330,00 Kč

"Hrad a pětka", vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926. Vydala Panevropa, Praha 1996.

230,00 Kč

Dokumenty Díl 2, červenec 1943 - březen 1945. Státní ústřední archiv, Praha 1999.

230,00 Kč

Portrét kardinála Richelieu. Nakladatelství Melantrich, Praha 1933.

230,00 Kč

Čítanka obsahuje ukázky písma. Nakladatelství Karolinum, bez datace.

130,00 Kč

Poutní místo mariánské u Příbrami. Obsahuje několik dobových fotografií. Nákladem Matice svatohorské, 1929.

330,00 Kč

Obsahuje kapesní zeměpisný atlas. Nákladem Společnosti čs.červeného kříže, Praha 1947.

130,00 Kč

Obsahuje kresby erbů. Vydal Klub genealogů a heraldiků při DK Vítkovice, Ostrava 1993.

170,00 Kč

1939-1945. Nakladatelství Josef Stejskal v Brně a Miroslav Stejskal v Praze, 1945. Podpis autora.

130,00 Kč

K čtyřstému výročí jeho narození. Výbor pro postavení pomníku Blahoslavova v Přerově / Obzor, Přerov 1923.

130,00 Kč

Katalog