Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Obsahuje mnoho fotografií. Zvláštní příloha Zpravodaje č. II vydal klub genealogů a heraldiků při DKP Vítkovic. Ostrava 1981.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Zvláštní příloha Zpravodaje č. VIII vydal klub genealogů a heraldiků při DK ROH Vítkovic. Ostrava 1987.

130,00 Kč

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vydala Masarykova univerzita, Brno 2001.

130,00 Kč

Na přebalu použit detail obrazu J. K. Lišky Nanebevzetí Panny Marie. Obsahuje mnoho ilustrací. Nakladatelství H+H Jinočany, 1994.

230,00 Kč

Analýza předních děl českého dějepisectví 19. a první poloviny 20. století. Vydal Host, Brno 2006.

170,00 Kč

23. svazek edice Rozmluvy, Anglie 1986. Exilový tisk.

330,00 Kč

Obsahuje ilustrace. Zvláštní příloha Zpravodaje č. IV. Klub genealogů a heraldiků DK ROH, Ostrava 1985.

130,00 Kč

Zvláštní příloha Zpravodaje KGHO č. VI. Klub genealogů a heraldiků DK ROH, Ostrava 1986.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho černobílých vyobrazení. Zvláštní příloha Zpravodaje KGHO č. V. Klub genealogů a heraldiků DK ROH, Ostrava 1985.

170,00 Kč

Zvláštní příloha Zpravodaje č. III. Klub genealogů a heraldiků DK ROH Vítkovice, 1985.

130,00 Kč

Neobjevuje se. Prostor, Praha 2001. Obsahuje 24 stran fotopřílohy.

430,00 Kč

"Román faktu". Host, Brno 2006. Obsahuje foto přílohu.

230,00 Kč

"27 velkých příběhů našeho středověku / 24 příběhů starší i novější minulosti". Daranus, Řitka 2006.

270,00 Kč

"Ze zákulisí československého vysílání z Londýna". Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017.

130,00 Kč

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2015.

130,00 Kč

Volvox Globator / Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014.

130,00 Kč

Computer press, Brno 2008. Tato kniha, kterou napsal jeden z nejznámějších historiků, obsahuje přes 40 faksimilií vzácných a nově prozkoumaných dobových dokumentů, které jsou vloženy přímo mezi stránky knihy.

730,00 Kč

Příliš brzy unavená demokracie. Typ myšlení o civilizaci, politice a společnosti.Časosběrný rozhovor 2001-2009. Vydal Portál, Praha 2009.

170,00 Kč

Exilové vydání, Ústav Dr. E. Beneše pro politické a sociální studium, Londýn 1950.

130,00 Kč

Překlad: Jiří Horn, Nakladatelství E. Beaufort, Praha bez datace.

130,00 Kč

"Historie panovnického trůnu Čech a Moravy". Pavel Dobrovský - BETA, Praha 2004.

130,00 Kč

Dokazuje, že otázky vztahů mezi národy a národnostmi zůstávají i v Evropě aktuální a hodné pozornosti. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2012.

270,00 Kč

Biografická příručka, svazek 1 A-B, autoři Stanislav Biman a Sabina Dušková. Vydal Albis international, Ústí nad Labem 2003.

230,00 Kč

Katalog