Katalog

Kuchařky / Knihy o jídle a pití / Rady ženám

Ukázka přirozeného vývoje ženského oděvu, černobílé dobové fotografie. Nákladem B.Kočího, Praha 1908.

630,00 Kč

Karel Vačlena, Mladá Boleslav 1913.

130,00 Kč

Karel Vačlena, Mladá Boleslav 1913.

330,00 Kč

Grafická úprava Josef Odráška. Služby města Brna, Krajská gesce kadeřnictví, bez datace.

230,00 Kč

Chytrá hospodyňky užívá Bittnerova prášku do pečiva (pečícího prášku). Eduard Bittner, továrna na pečící prášek a požívatiny, Cheb bez datace.

170,00 Kč

Ženský odbor Národního souručenství, Mor. Ostava-Vítkovice 1941.

170,00 Kč

Velký módní katalog- řada barevných příloh, obsáhlé. New York, N.Y., U.S.A. 1980.Text v angličtině.

1300,00 Kč

Legiografie, Praha 1932.

130,00 Kč

Praha asi 1908

430,00 Kč

Pro III. ročník odborných učilišť a učňovských škol učební obor kuchař, kuchařka - 1551. SPN, Praha 1959.

230,00 Kč

Průmyslové vydavatelství, Praha 1952. Řada vyobrazení a schémat.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1939. Kapitoly Jak správěn jíst, Dobře prostřený stůl, Nač kuchařky zapomínají a podobně.

230,00 Kč

Stručný popis význačných ovocných odrůd u nás pěstovaných. S fotografiemi. Družstvo Hospodář, Milotice nad Bečvou, nedatováno.

230,00 Kč

Mnoho barevných příloh. Odborné kursy vaření, Praha.

230,00 Kč

Díl 1 - potraviny a pochutiny. Velmi podrobné. Nákladem vlastním, 1930.

970,00 Kč

Kadeřnictví. Text ve slovenštině. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava 1958. 1. vydání.

330,00 Kč

Výzkumný ústav mlýnského a pekárenského průmyslu, Praha bez datace.

530,00 Kč

Lucie a Atelier, Praha 1991.

130,00 Kč

Recepty, techniky a náčiní. Euromedia Group - Ikar, Praha 2011.

230,00 Kč

Unikátní průvodce víny celého světa. Mnoho obrázků. Balios a Knižní klub, Praha 1999.

330,00 Kč

Mnoho obrázků. Reader´s Digest Výběr, Praha 1998. 1. vydání.

330,00 Kč

Mnoho obrázků. Neografie, Martin 1993.

130,00 Kč

Mnoho obrázků. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1957. 1. vydání.

170,00 Kč

Mnoho obrázků. Perfekt, Bratislava 1996.

130,00 Kč

Katalog