Katalog

Technika / Odborná

SNTL, Praha 1988.

130,00 Kč

Josef Hummel, Praha 1948.

430,00 Kč

Pragotisk, Peroutka a spol., Praha 1931. Mnoho vyobrazení, nákresy.

230,00 Kč

Hokrovy technické a dílenské příručky, svazek 31. Josef Hokr, Praha 1948.

230,00 Kč

Kniha o elektřině - řada vyobrazení! Text v němčině. A. Kartleben's Verlag, Vídeň, Pešť, Lipsko 1885.

830,00 Kč

Mlada fronta, Praha 1950.

130,00 Kč

SNTL, Alfa, Praha, Bratislava 1968. 1. vydání.

230,00 Kč

Učebnice pro každého: tv, videorekordéry, videokamery, příslušenství a jak správně natáčet, 2.vydání. S ilustracemi a fotografiemi. Rubico, Olomouc 1997.

130,00 Kč

3 svazky. Technicko-vědecké vydavatelství, Praha 1952. SNTL, Praha 1957 a 1958. 1. vydání.

630,00 Kč

3 svazky. Česká chemická společnost, Praha 1946. Technicko-vědecké nakladatelství, Praha 1951. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1956.

530,00 Kč

Ručně psaná kniha i se zákresy - pojednává o stejnosměrných strojích. Text v němčině. Rok průzkumu 1925.

1300,00 Kč

Mnoho vyobrazení a fotografií, reprodukce starých map, astronomických spisů a podobně. Osvěta, Praha 1952.

130,00 Kč

Kniha o vývoji a druzích dopravních prostředků. Mnoho vyobrazení. Mladá fronta, Praha 1955.

330,00 Kč

Kniha mládeže o československém průmyslu. Gustav Voleský, Praha 1937.

170,00 Kč

Dějiny politické a kulturní. Díl II. - vynálezy v dopravnictví, fysika, chemie, chemický průmysl. Jos. R. Vilímek, Praha bez datace.

530,00 Kč

Technicko-vědecké nakladatelství, Praha 1952. 1. vydání.

230,00 Kč

S ilustracemi. Academia, Praha 1974. 1. vydání.

330,00 Kč

Česká matice technická, Praha 1944.

230,00 Kč

Uvniř mnoho vyobrazení - přístroje a podobně. Untersuchung von Nahrungs-, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. 1. Teil: Allgemeine Untersuchungsverfahren. Text v němčině. Verlag von Julius Springer, Berlín 1910.

430,00 Kč

Pro výpočet vodorovných vzdáleností a výšek tachymetricky určených bodů v setinném dělení kvadru. Národní knihtiskárna, Dolní Kounice 1943.

130,00 Kč

Katalog