Katalog

Technika / Odborná

"Elektrotechnická minima". Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1962.

130,00 Kč

Parní turbíny. 52 obrázků. I.L.Kober, Praha bez datace.

170,00 Kč

Parní turbiny. Mnoho nákresů. I. L. Kober, Praha nedatováno. Svazek č. 58 z edice Věděním k blahobytu.

230,00 Kč

Učebnice pro každého: tv, videorekordéry, videokamery, příslušenství a jak správně natáčet, 2.vydání. S ilustracemi a fotografiemi. Rubico, Olomouc 1997.

130,00 Kč

Obsahuje 194 vyobrazení. Vesmír nakladatelská a vydavatelská společnost s.r.o., Praha 1944.

330,00 Kč

Zásadní dílo významného německého chemika. Svazek 191 a 192. Text v němčině. C. F. Winter´sche Verlagshandlung, Leipzig und Heidelberg 1878.

1700,00 Kč

SNTL, Praha 1964. 1. vydání.

130,00 Kč

Československá akademie věd, Praha, 1955.

230,00 Kč

1. díl Evropa. Karel Weiss, Brno 1926.

170,00 Kč

Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1948.

170,00 Kč

Fotografie Jiří Všetečka. České vysoké učení technické, Praha 1982.

130,00 Kč

2 svazky. Československá společnost chemická, Praha 1927 a 1930.

630,00 Kč

Česká chemická společnost pro vědu a průmysl, Praha 1925. 2. doplněné vydání.

230,00 Kč

Česká chemická společnost pro vědu a průmysl, Praha 1922. 1. vydání. Tisíc stran textu.

730,00 Kč

Mnoho obrázků. Česká matice technická, Praha 1920.

230,00 Kč

1. část. Jednota československých matematiků a fysiků, Praha 1946. Svazek č. 2 z edice Knihovna spisů matematických a fysikálních.

170,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Bernh. Friedr. Voigt, Leipzig 1899.

1300,00 Kč

Obálka Vladimír Endl. Mnoho obrázků. Průmyslové vydavatelství, Praha 1950. 1. vydání.

330,00 Kč

Mnoho obrázků. Československá společnost chemická, Praha 1927. Svazek č. 2 z edice Chemická technologie.

330,00 Kč

2 svazky. Chemie cyklických sloučenin, příručka pro studium v chemických laboratořích. Edice Technické příručky, svazek 116 a 138. Práce - vydavatelstvo ROH, Praha 1952. 1. vydání.

330,00 Kč

SNTL, PRaha 1990. 1. vydání.

230,00 Kč

S mnoha schématy. Naše vojsko, Praha 1950.

230,00 Kč

Astronomická geometrie. Orbis, Praha 1954. 1. vydání.

230,00 Kč

Katalog