Katalog

Obálky / Typo do 40. let

Zajímavá obálka- anonym. Almanach autorů, mj. František Kožík, Ldislav Stehlík a další. Družstvo máje, Praha 1936.

830,00 Kč

Obálka Vojtěch Tittelbach. Pardubice 1929.

330,00 Kč

Městská divadla pražská 1946, k 25 výročí trvání klubu solistů. Obálka anonym. Klub solistů, Praha 1946.

330,00 Kč

Román Kysúc. EMSA, svazek 11. Text ve slovenštině. L. Mazáč, Praha 1929.

230,00 Kč

Hezká typo. Státní nakladatelství, Praha 1934.

230,00 Kč

Typografická úprava, obálka a vazba Jindřich Štyrský. Evropský literární klub, Praha 1939.

230,00 Kč

Grafická úprava a obálka O. Mrkvička. V. Tomsa, Praha 1947. 1. vydání.

170,00 Kč

Edice Generace, svazek 8. Obálka vevázaná uvnitř. Družstevní práce, Praha 1932.

230,00 Kč

Úprava a obálka Ladislav Sutnar. Obálka vevázaná uvnitř. Edice Živé knihy, svazek 123. Družstevní práce, Praha 1935.

230,00 Kč

Historie děvčete. Ilustrace Václav Špála. ČIN, Praha 1934.

230,00 Kč

Obálka František Gross. Edice Knihovna českých autorů, svazek 6. Svoboda, Praha 1947.

130,00 Kč

Detektivní román. Obálka Toyen. Edice Na stopě, svazek 1. Dělnické nakladatelství, Praha 1947, 1. vydání.

230,00 Kč

Obálka Jaroslav Šváb. Petr, Praha 1947.

130,00 Kč

Vazba Ladislav Sutnar. Družstevní práce, Praha 1932.

170,00 Kč

Vevázaná obálka Josefa Čapka. Družstevní práce, Praha 1928.

330,00 Kč

Družstevní práce, Praha 1932. Typo Ladislav Sutnar, ilustrace Josef Lada.

130,00 Kč

Družstevní práce, Praha 1930. Typo Ladislav Sutnar.

170,00 Kč

Obálka a ilustrace Vojtěch Kubašta. Aventium, Praha 1946.

130,00 Kč

Obálka Vojtěch Kubašta. Atlas, Praha 1944. 1. vydání.

230,00 Kč

Obálka, vazba, typo Ladislav Sutnar. Družstevní práce, Praha 1935.

330,00 Kč

Vazba a vstupní kresba Emanuel Frinta Obálka Ladislav Sutnar - vevázána. Družstevní práce, Praha 1932.

430,00 Kč

Ilustrace Zdeněk Seydl. Jaroslav Podroužek, Praha 1944, 1. vydání.

230,00 Kč

Obálka Adolf Hoffmeister. Alois Srdce, Praha 1930.

230,00 Kč

Obálka a typo Vít Obrtel. Melantrich, Praha 1929.

530,00 Kč

Obálka František Kupka. F. Šimáček, Praha 1918.

170,00 Kč

Katalog