Katalog

Literární věda / Jazyky

Torst, Praha 1998.

230,00 Kč

Řecko-česky - "základem text vydání Králova, Praha, Storch. 1902, Druhé vydání". České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 1911.

130,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1977. I. vydání.

170,00 Kč

Čtvrtletník skupiny Blok, ročník 1938. Nakladatelství v Ostravě, 1964. "Dosud nevydané 4. číslo III. ročníku časopisu U zastaveného před 25 lety těsně před okupací Československa."

130,00 Kč

Vydáno ke stému výročí narození L.N.Tolstého. Obsahuje návrhy plakátů na výstavu Spolku abstinentů ve Sl.Ostravě, kreslené žáky měšťanské školy. Vydala Slezská Grafie, akc. spol. v Opavě 1928.

130,00 Kč

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1958. II. vydání.

130,00 Kč

Host, Brno 2010. Teoretická knihovna, svazek 24.

170,00 Kč

Dvě přednášky. 1. vydání. Malá řada Živých dokumentů. Družstvo Dílo, Praha 1946.

330,00 Kč

Dva svazky. Academia, Praha 1987. I. vydání.

230,00 Kč

"Životní osudy Vojtěcha Martínka a historie obcí městského obvodu Ostrava-Jih". Obsahuje mnoho fotografií. Montanex, Ostrava 2009.

270,00 Kč

"O životě a díle Bohumila Hrabala". Odeon, Praha 2014. III. vydání.

130,00 Kč

Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1986.

130,00 Kč

F. Tempského, Praha/Vídeň, 1894. II. opravené vydání.

130,00 Kč

"se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím". Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1967. I. vydání.

130,00 Kč

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence". Torst, Praha 1995.

230,00 Kč

"Průvodce po kultovním románu". Volvox globator, Praha 1999.

170,00 Kč

6 dílů. Revue zahraničních literatur. SNKLHU, Praha 1960.

130,00 Kč

Podpis překladatele - Ferdinanda Stiebitze. SNKLHU, Praha 1954-1957. 1. vydání.

230,00 Kč

2 svazky. Československý spisovatel, Praha 1951.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1959.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1957.

130,00 Kč

Pulchra, Praha 2009.

130,00 Kč

7 mapových příloh. Čs. akademie věd, Praha 1955.

230,00 Kč

1. díl - Starší česká literatura. 2. díl - Literatura národního obrození. 3. díl - Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Čs. akademie věd, Praha 1959.

330,00 Kč

Katalog