Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

2 svazky. Citrusář, Brno bez datace.

130,00 Kč

Barevný průvodce. Artia, Praha 1987.

170,00 Kč

S mnoha fotografiemi a ilustracemi. 1. vydání. Sfinx, Praha 1949.

130,00 Kč

Sbírka příruček - Rádce zemědělce. Svazek 77. Brázda, Praha 1948. 2. vydání.

170,00 Kč

Obrázkový odborný časopis pro zemědělce, chovatele drobného hosp. zvířectva, zahrádkáře a milovníky přírody. Ročník 23. Komplet 12 čísel. J. Knejzlík, Předmostí 1936.

230,00 Kč

7., upravené a doplněné vydání. Ottovo nakladatelství, Praha 2000.

130,00 Kč

Až po 40° jižní deklinace. Posice hvězd k roku 1900. Dr. Fr. Nábělek, Vídeň 1902.

230,00 Kč

Roč. 21, č. 4-12; roč. 22, č. 1, 2, 3; roč. 23, č. 4-11; roč. 24, č. 1, 2, 3. Praktický hospodář, Kroměříž 1926 a 1928.

530,00 Kč

Slovtour, Liptovský Svätý Mikuláš 1949. Text slovensky.

130,00 Kč

Hezká pookožená vazba. S 24 barevnými přílohami, s 79 obrázky na 20 dvoustranných přílohách černých a se 118 obrázky v textu. Díl 2, svazek 1. J. Otto, Praha 1929.

530,00 Kč

Hezká polokožená vazba. Prvoci, houby, láčkovci, červi, měkkyšovití, ostnokožci, měkkýši, korýši, stonožky, hmyz. S 11 barevnými a 6 oboustranými přílohami a 260 obrázky v textu. J. Otto, Praha 1929.

470,00 Kč

1. vydání. Orbis, Praha 1953.

130,00 Kč

Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody. 1. ročník. Průmyslová tiskárna, Praha 1937-1938.

230,00 Kč

Zoologie, svazek 2. S 302 ilustracemi v textu a 39 barevnými a tonovými přílohami. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha 1931.

230,00 Kč

Díl II. - ryby, obojživelníci a plazi. Svazek II. - plazi. S 13 barevnými přílohami, s 45 obrázky na 10 dvoustranných přílohách černých a se 128 obrázky v textu. Josef Hokr, Praha bez datace.

230,00 Kč

Kresby Oldřich Kulhánek, Jiří Běhounek, Milan Hůrka a další. 1. vydání. Mladá fronta, Praha 1987.

130,00 Kč

Velmi podrobná publikace pro entomology, celkem sedm svazků s vyobrazeními. V kompletu vzácné. Unter besonderer Berücksichtigung der Formenbildung, der Vegetation und der Lebensgemeinschaften in Thüringen sowie der Verflechtung mit der Fauna Europas. 5 dílů v sedmi svazcích. Text v němčině. Barevné a černobílé ilustrace. Přírodní zdroje německa a jeho společností motýlů až po problémy a dodatky k celkovému počtu fauny. Urania, Jena 1951-1955.

5300,00 Kč

Velmi podrobné. Vladimír Žikeš, Praha 1948.

330,00 Kč

Illustrovaný klíč kapesní. K určení všech v naší vlasti rostoucích jedlých a jedovatých hub na základě jich vědecké soustavy s návodem, jak zacházeti s houbami v praksi a v kuchyni. Se 182 barevnými a 20 černými obrazy na 48 tabulkách. R. Promberger, Olomouc 1918.

170,00 Kč

Střevlíkovití, potápnikovití, větevníčkovití, hrobaříkovití, mrchožroutovití. roháčovití, mandelinkovití a jiní. Barevné tabule.

430,00 Kč

Knižní klub, Praha 2002.

130,00 Kč

1. ročník. Průmyslová tiskárna, Praha 1937-1938.

130,00 Kč

Katalog