Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

4. díl. S 69 tabulkami tříbarvotiskovými, reprodukovanými podle přírody a s 106 obrazy v textu. Českoslovesnká grafická unie, Praha 1937.

1300,00 Kč

Díl 5. S 54. tříbarvotiskovými tabulkami, reprodukovanými podle přírody. Odrůdy révy vinné vhodné k pěstování stolních hroznů a k přípravě vína v Čechách, na Moravě, Slovensku a Karpatské oblasti. Česká grafická unie, Praha 1940.

2300,00 Kč

127 třibarvotiskových tabulí. Česká grafická unie, Praha 1940.

430,00 Kč

S 88 tříbarvotiskovými přílohami a s přehledy odrůd jabloní, třešní, hrušní a další vhodných na zákrsky. Česká grafická unie, Praha 1941.

330,00 Kč

Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody. V. ročník. 7 čísel. Průmyslová tiskárna, Praha 1941.

130,00 Kč

Karel Rataj, Šumperk 1996.

530,00 Kč

Klíč k určení druhů v Československé republice. 1. vydání. Brázda, Praha 1951.

330,00 Kč

Příručka k posuzování zdravotního stavů porostů v uznávacím řízení. Brázda, Praha 1952.

230,00 Kč

Ze sbírky - Lesnická knihovna. Brázda, Praha 1952.

230,00 Kč

1. vydání. Academia, Praha 1989.

530,00 Kč

Artia, Praha 1987.

170,00 Kč

Text je ve slovenštině. Previsnuta revue, Bratislava 1971.

130,00 Kč

S mnoha fotografiemi. Šternberk 2003.

130,00 Kč

S mnoha fotografiemi. ICBP, Praha 1992.

130,00 Kč

Díl I. - přírodní základy lesa, svazek II. - dendrologie. Matice lesnická, Písek 1940.

830,00 Kč

Text ve slovenštině. Šport, Bratislava 1978.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Obsahuje několik map. Šport, Bratislava 1958. 1. vydání.

230,00 Kč

Scientia, Praha 1998.

130,00 Kč

Myslivecký věstník spolků sdružených v Československé myslivecké jednotě. Ročník XVI.. 24 čísel. Československá myslivecká jednota, Praha 1938.

830,00 Kč

Myslivecký věstník spolků sdružených v Československé myslivecké jednotě. Ročník XIII.. 24 čísel. Československá myslivecká jednota, Praha 1935.

1300,00 Kč

Myslivecký věstník spolků sdružených v Československé myslivecké jednotě. Ročník XV.. 24 čísel. Československá myslivecká jednota, Praha 1937.

1300,00 Kč

Myslivecký věstník spolků sdružených v Československé myslivecké jednotě. Ročník XIV.. 24 čísel. Československá myslivecká jednota, Praha 1936.

1300,00 Kč

Velmi podrobná publikace o skocích přes překážky, mnoho nákresů. Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha 1956.

530,00 Kč

Agriprint, Olomouc 2014.

230,00 Kč

Katalog