Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

S mnoha fotografiemi. ICBP, Praha 1992.

130,00 Kč

Díl I. - přírodní základy lesa, svazek II. - dendrologie. Matice lesnická, Písek 1940.

830,00 Kč

Horolezecký průvodce po terénech severní Moravy, díl 1. 1. vydání. Ostrava 1977.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Šport, Bratislava 1978.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Obsahuje několik map. Šport, Bratislava 1958. 1. vydání.

230,00 Kč

Scientia, Praha 1998.

130,00 Kč

Myslivecký věstník spolků sdružených v Československé myslivecké jednotě. Ročník XVI.. 24 čísel. Československá myslivecká jednota, Praha 1938.

830,00 Kč

Myslivecký věstník spolků sdružených v Československé myslivecké jednotě. Ročník XIII.. 24 čísel. Československá myslivecká jednota, Praha 1935.

1300,00 Kč

Myslivecký věstník spolků sdružených v Československé myslivecké jednotě. Ročník XV.. 24 čísel. Československá myslivecká jednota, Praha 1937.

1300,00 Kč

Myslivecký věstník spolků sdružených v Československé myslivecké jednotě. Ročník XIV.. 24 čísel. Československá myslivecká jednota, Praha 1936.

1300,00 Kč

Velmi podrobná publikace o skocích přes překážky, mnoho nákresů. Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha 1956.

530,00 Kč

Agriprint, Olomouc 2014.

230,00 Kč

Text je v němčině. S mnoha černobílými fotografiemi. Deutsche Buch-gemeinschaft, Berlín nedatováno.

130,00 Kč

S mnoha ilustracemi. 4. opravené a rozšířené vydání. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1958.

130,00 Kč

Obálka, vazba a úprava Ladislav Sutnar. Družstevní práce, Praha 1937.

330,00 Kč

Rebo Production, Dobřejovice 2001. 1. vydání.

170,00 Kč

Ročník 42. a 43. Družstvo Hospodář, Milotice nad Bečvou 1931, 1932.

330,00 Kč

Praktický lékárník, Praha 1936.

330,00 Kč

Text v němčině. C. L. Hirschfeld, Lipsko 1877.

630,00 Kč

Text ve slovenštině. Ústredný výbor Horskej služby STO 1970.

270,00 Kč

I. svazek - ryby a obojživelníci. J. Otto, Praha 1929.

230,00 Kč

4 svazky. polokožené vazby. J. Otto, Praha 1927.

970,00 Kč

4 svazky. Polokožené vazby. J. Otto, Praha 1926.

970,00 Kč

Katalog