Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Brázda, Praha 1949.

130,00 Kč

Obsahuje několik map. SPN, Praha 1983. 1. vydání.

130,00 Kč

74 litografických tabulí. I. L. Kober, Praha bez datace.

2300,00 Kč

S mnoha fotografiemi a nákresy 2., upravené vydání. SZN, Praha 1980.

130,00 Kč

Příručka pro horolezce - začátečníky. Sokolské nakladatelství, Praha 1951.

230,00 Kč

Academia, Praha 1989. 1. vydání.

330,00 Kč

Atlas. Text je v polštině. S mnoha ilustracemi. 2. vydání. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Varšava 1990.

330,00 Kč

Nekompletní ročníky 21 - 24. Celkem 22 čísel. Bez nakladatelství, Kroměříž 1926 - 1928.

830,00 Kč

Academia, Praha 1979. 1. vydání.

170,00 Kč

Vesmír, Praha 1938.

130,00 Kč

Illustrovaný klíč kapesní k určení všech v naší vlasti rostoucích jedlých a jedovatých hub na základě jich vědecké soustavy s návodem, jak zacházeti s houbami v praksi a v kuchyni. R. Promberger, Olomouc 1918.

230,00 Kč

Sfinx, Bohumil Janda, Praha 1930.

230,00 Kč

II. ročník, 24 čísel. Vesmír, Praha 1938.

170,00 Kč

Rebo production, Dobřejovice 2008.

170,00 Kč

Svojtka & Co, Praha 2002.

230,00 Kč

Praktická příručka, která vás naučí, jak přežít v přírodě a poradit si v drsných podmínkách. Príroda, Bratislava 1997. 1. vydání.

130,00 Kč

Zevrubný návod, jak sbírati, konservovati a pro sbírky upravovati přírodniny všech tří říší. I. L. Kober, Praha bez datace.

1300,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1987. 1. vydání.

130,00 Kč

2 svazky. Albatros, Praha 1979.

230,00 Kč

Academia, Praha 1982. 1. vydání.

83,00 Kč

Reader´s Digest Výběr, Praha 2005. 1. vydání.

230,00 Kč

Katalog