Katalog

Varia

Vůdce živnostenského dorostu ze školy do dílen i do života. České knihkupectví Emila Šolce, Telč nedatováno.

130,00 Kč

Ilustrace Karel Beneš. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1959. 1. vydání.

130,00 Kč

Hry, kouzla, věštění. Bohuslav Hendrich, Praha 1939.

530,00 Kč

Text v němčině. Ilustrovaný katalog známek Evropy. Gebruder Senf, Leipzig 1922.

330,00 Kč

Text v němčině. 75 ilustrací v textu. Hans E. Gunther Verlag, Stuttgart 1963.

230,00 Kč

Vydavatel ani rok neuveden.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Franz Kraus, Reichenberg 1941.

230,00 Kč

Text v němčině. Psáno švabachem. Mnoho map. Weidmannsche verlagsbuchhandlung, Berlin 1937.

130,00 Kč

Obrázkový týdenník humoristicko-satirický. 51 ročník. Komplet 52 čísel. Jos. R. Vilímek ml., Praha 1908.

1300,00 Kč

1945-1950 Svoboda, Ostrava 1950.

170,00 Kč

Ročník XV.. 10 čísel. Svaz lyžařů republiky Československé, Praha 1925-1926.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho ilustrací a nákresů. Manzsche k.u.k. Hof Verlags und Universitäts Buchhandlung, Wien 1913.

1300,00 Kč

Časopis. Ročník XXVI.. 25 čísel. Ilustrace mj. Artuš Scheiner. F. Topič, Praha 1907.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1943.

130,00 Kč

Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1929.

130,00 Kč

Obálka Jaroslav Šváb. Fotografie J. Klíma a J. Pražák. Graf. závody Pour a spol., Praha 1945.

130,00 Kč

10. díl. Mnoho obrázků. Sfinx, Praha 1931.

230,00 Kč

Telegram i s obálkou- obojí ilustrovala Kvěchová. Praha 1941.

230,00 Kč

Konvolut 11 obálek + 2 nepopsané pohlednice. Blahopřání k sňatku. Telegram i s obálkou. Ilustrace Fischerová- Kvěchová. Velká Biteš 1941.

230,00 Kč

Na konci publikace dvoje Doplňky k Šetelíkově sbírce normálií. Ústřední spolek českých professorů, Praha 1902.

130,00 Kč

Komenium, Praha 1949. Svazek č. 12 z edice Knihovna tělesné výchovy mládeže.

130,00 Kč

Státní úřad statistický, Praha 1929. Svazek č. 57, řada II. z edice Československá statistika.

230,00 Kč

Reklamní katalog. Uvnitř několik stran s barevnými nálepkami- vzorky razítek. Krásný dobový reklamní katalog. B. Zahradník, Praha nedatováno.

830,00 Kč

A Biographical Dictionary. Text v angličtině. The Central European times publishing Co. Ltd, Zurich 1935.

230,00 Kč

B. Kočí, Praha 1918. Svazek č. 131 z edice Umělecké snahy.

170,00 Kč

Katalog