Katalog

Varia

Ilustrovaný průvodce světovým fotbalem. Svojtka a Vašut, Praha 1997. 1. vydání.

230,00 Kč

Ročník 43. J. Otto, Praha 1926.

330,00 Kč

Text ve francouzštině. Alphonse Lemerre, Paříž 1899.

130,00 Kč

Revue pro statistickou teoii a praxi S mnoha tabulkami a mapami. Melantrich, Praha 1937.

230,00 Kč

S mnoha grafy a tabulkami. Nákladem vlastním, tiskem knihtiskárny Václava Horáka, Prostějov 1919.

130,00 Kč

Masarykova akademie Práce, Praha 1924.

130,00 Kč

13 svazků - komplet. Československá obec sokolská, Praha.

230,00 Kč

Pro nižší třídy škol středních. Obsahuje mnoho obrázků. Jednota Československých matematiků a fysiků, Praha 1924.

130,00 Kč

Vzpomínkový sborník, věnovaný monsignorovi prof. Vinc. Horákovi. Obálka La Gomme. Akademické sociální sdružení, Litovel 1936.

130,00 Kč

Čítanka venkovského lidu. Ilustrace B. Boček a M. Aleš. Dědictví dra Noska, Praha 1940.

130,00 Kč

Obrázkový týdeník. Ročník VI, konvolut 21 čísel. Obsahuje čísla 31-52 a všechny přílohy k těmto číslům. Dra. F. Skrejšovský, Praha 1872.

530,00 Kč

Společenský, nepolitický týdeník. Komplet 52 číssel. Chybí románové přílohy. Melantrich, Praha 1933.

530,00 Kč

Společenský nepolitický týdeník. Komplet 52 čísel. Chybí románové přílohy. Melantrich, Praha 1931.

530,00 Kč

Listy pro zábavu a poučení s časovými rozhledy. Vladimír Čech, Praha 1879.

330,00 Kč

Humoristický týdenník nepolitický. Ročník 25., komplet 52 čísel. F. Topič, Praha 1905-1906.

130,00 Kč

Ročník XXI. Národní Matice, Ostrava 1942.

130,00 Kč

Ročník XXI. Národní Matice, Ostrava 1942.

130,00 Kč

Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl IV., svazek I a II. Novina, Praha 1936.

630,00 Kč

Konvolut 25 čísel 28. ročníku. Obsahuje čísla 1-4 a 6-26. J. Otto, Praha 1927-1928.

230,00 Kč

Konvolut 9 čísel I. a II. ročníku. I. ročník obshuje čísla 1.-4. II. ročník obsahuje čísla 5.-9. Pražská akciová společnost, Praha 1929 a 1930.

530,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1956.

130,00 Kč

ůČasopis věnovaný účetnictví a obchodním zájmům vůbec. Ročník 21. Tiskové podniky Ústředního svazu průmyslníků, Praha 1929.

130,00 Kč

Sbírka slavných výroků, citátů, hesel, průpovědí atd. Česká grafická akciová společnost Unie, Praha 1915.

230,00 Kč

Ročník XII. - komplet 12 čísel. Sfinx, Janda 1938.

330,00 Kč

Katalog