Katalog

Hezké vazby do r. 1948

Text v němčině. Psáno švabachem. Karl Prochaska, Leipzig ?. Krásná secesní vazba.

270,00 Kč

Vazba Svatopluk Klír. Rudolf Škeřík, Praha 1927. Svazek č. 26 z edice Symposion.

130,00 Kč

Text ve francouzštině. Ilustrace S. Rejchan, Myrbach a Maurel. Alphonse Lemerre, Paris nedatováno.

530,00 Kč

J. Otto, Praha nedatováno. Hezká secesní vazba.

170,00 Kč

Obálka a ilustrace Jan Konůpek. Družstevní práce, Praha 1926. Svazek č. 1 z edice Nesmrtelní.

430,00 Kč

2 svazky. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, Praha 1928 a 1929. Svazek č. 14 a 15 z edice Sebrané spisy Jana Havlasy.

130,00 Kč

Soubor fotografií. Hezká kožená zdobená vazba Text v italštině. Bez datace.

530,00 Kč

Soubor fotografií. Hezká zdobená kožená vazba. Text v italštině. A. Scrocchi, Roma nedatováno.

265,00 Kč

B. Janda, Praha 1927.

130,00 Kč

Kresba Otakar Štáfl. Lepty Ladislav Šaloun. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českolovanského, Praha 1925. Svazek č. 3 z edice Sebrané spisy Jana Havlasy.

130,00 Kč

Stanislav Minařík, Praha 1926. Svazek č. 8 a 9 z edice Spisy.

130,00 Kč

J. Otto, Praha nedatováno. Edice Zlatá Praha.

530,00 Kč

Hezká zdobená vazba. Otto, Praha 1897.

170,00 Kč

Hezká vazba. Překlad Gustav Pallas. F. Topič, Praha 1914.

130,00 Kč

Hezká vazba. Josef Boš, Praha 1925.

230,00 Kč

Hejda&Tuček, Praha bez datace.

130,00 Kč

F. Topič, Praha 1907.

130,00 Kč

I. L. Kober, Praha 1891.

130,00 Kč

Báseň. 6. vydání s úvodem a poznámkami. J. Otto, Praha 1913.

130,00 Kč

Grafická úprava Otakar Štáfl. Polopergamenová vazba. J. Otto, Praha 1916.

230,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha 1897.

130,00 Kč

Ilustrace od P. Körbra, A. Liebschera, K. V. Mutticha, F. Slabý, K. Štapfra, J. Ulricha a jiných. 16. vydání. I. L. Kober, Praha bez datace.

130,00 Kč

Ilustrace Jan Konůpek. B.M. Klika, Praha 1926.

130,00 Kč

J. Otto, Praha 1893.

130,00 Kč

Katalog