Katalog

Hezké vazby do r. 1948

Ilustrace od P. Körbra, A. Liebschera, K. V. Mutticha, F. Slabý, K. Štapfra, J. Ulricha a jiných. 16. vydání. I. L. Kober, Praha bez datace.

130,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha 1897.

130,00 Kč

Grafická úprava Otakar Štáfl. Polopergamenová vazba. J. Otto, Praha 1916.

230,00 Kč

Báseň. 6. vydání s úvodem a poznámkami. J. Otto, Praha 1913.

130,00 Kč

I. L. Kober, Praha 1891.

130,00 Kč

F. Topič, Praha 1907.

130,00 Kč

Hejda&Tuček, Praha bez datace.

130,00 Kč

Hezká vazba. Josef Boš, Praha 1925.

230,00 Kč

Hezká vazba. Překlad Gustav Pallas. F. Topič, Praha 1914.

130,00 Kč

Hezká zdobená vazba. Otto, Praha 1897.

170,00 Kč

J. Otto, Praha nedatováno. Edice Zlatá Praha.

530,00 Kč

Stanislav Minařík, Praha 1926. Svazek č. 8 a 9 z edice Spisy.

130,00 Kč

Kresba Otakar Štáfl. Lepty Ladislav Šaloun. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českolovanského, Praha 1925. Svazek č. 3 z edice Sebrané spisy Jana Havlasy.

130,00 Kč

B. Janda, Praha 1927.

130,00 Kč

Soubor fotografií. Hezká zdobená kožená vazba. Text v italštině. A. Scrocchi, Roma nedatováno.

265,00 Kč

Soubor fotografií. Hezká kožená zdobená vazba Text v italštině. Bez datace.

530,00 Kč

2 svazky. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, Praha 1928 a 1929. Svazek č. 14 a 15 z edice Sebrané spisy Jana Havlasy.

130,00 Kč

Obálka a ilustrace Jan Konůpek. Družstevní práce, Praha 1926. Svazek č. 1 z edice Nesmrtelní.

430,00 Kč

J. Otto, Praha nedatováno. Hezká secesní vazba.

170,00 Kč

Text ve francouzštině. Ilustrace S. Rejchan, Myrbach a Maurel. Alphonse Lemerre, Paris nedatováno.

530,00 Kč

Vazba Svatopluk Klír. Rudolf Škeřík, Praha 1927. Svazek č. 26 z edice Symposion.

130,00 Kč

Text v němčině. Psáno švabachem. Karl Prochaska, Leipzig ?. Krásná secesní vazba.

270,00 Kč

J. Otto, Praha bez datace.

130,00 Kč

Hezká pergamenová vazba, Čs. grafická Unie, Praha 1933.

230,00 Kč

J. Otto, Praha 1893.

130,00 Kč

Katalog