Katalog

Bibliofilie / 1. vydání

Podpis Jakuba Demla. Svazek 9. Pavla Kytlicová, Tasov na Moravě 1925.

530,00 Kč

Autorův podpis. 1. vydání. Fr, Borový, Praha 1947.

130,00 Kč

Ilustrace od Heleny Zmatlíkové. Čs. spisovatel, Praha 1956.

130,00 Kč

Originální věnování a podpis od P. Bezruče. Ilustrace - Max Švabinský. Čs. spisovatel, Praha 1952.

330,00 Kč

České básně - svazek 158. 1. vydání. Čs. spisovatel, Praha 1956.

130,00 Kč

Tři básně Otakara Theera, Antonína Sovy a Viktora Dyka. Litografie - Václav Mašek. Typografie Vil. Ambrosi. Podpis - Karel Neubert. Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, Praha 1936.

230,00 Kč

Fotopublikace od Miloše Poláška. Podepsáno autory. Janáčkova filharmonie, Ostrava 1985.

130,00 Kč

Text v němčině. Gebrüder Paetel, Berlín 1906.

630,00 Kč

Frontispis- lept a úprava Josef Solar. Vladimír Žikeš, Praha 1942.

130,00 Kč

Ilustrace Artuš Scheiner. Česká grafická unie, Praha 1941.

230,00 Kč

Kapitola z románu Země duní. Číslovaný výtisk 193. Grafická úprava a ilustraceOldřich Kittrich. Na první straně je vlastnoručně psané věnování a podpis autora. Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců, Ostrava 1931.

130,00 Kč

Dřevoryty Ferdiš Duša. Orbis, Praha 1941.

270,00 Kč

Aventinum, Praha, 1928. Podpis autora.

230,00 Kč

S podpisem autora a 2 signovanými grafikami Ludmily Jiřincové. Památník národního písemnictví-Spolek českých bibliofilů, Praha 1962.

3300,00 Kč

S podpisem autora i grafika. Výtisk číslo 226. Z edice Amfora - 15. svazek. Dřevoryt od Jana Sládka - signatura tužkou. Josef Hladký, Hranice 1930.

830,00 Kč

Čtyři cykly veršů: Praha - Nálady - Děje a postavy - Lid a země. Přeložil Miloš Kareš. Dřevoryty - F. Duša. Orbis, Praha 1941.

330,00 Kč

Frontispis, titulní kresba a celková úprava V. H. Brunner. Pouze 225 výtisků, tento nečíslovaný. Praha, 1916.

430,00 Kč

Text J. Seifert a Petr Bezruč, 14 celostránkových barevných ilustrací (V.Beneš, M. Švabinský, C. Bouda, A. Schneiderka, V. Rabas, J. W. Mizerová, V. Sedláček, J. Baruch, M. Dvorský, K. Svolinský, V. Karel, S. Krátký, M. Bentka, J. Zrzavý). Sbírku uspořádal a pro tisk připravil Matouš Jurák. Olomouc, 1955.

230,00 Kč

S podpisem autora. 2 signované dřevoryty Karla Svolinského. K 89. výročí narození národního umělce Petra Bezruče vydali Matouš Jurák a Karel Svolinský. Náklad 100 číslovaných výtisků na ručním papíře Velké Losiny. Olomouc, 1956.

1700,00 Kč

S podpisem autora a 2 signovanými grafikami Ludmily Jiřincové. Památník národního písemnictví-Spolek českých bibliofilů, Praha 1962.

3300,00 Kč

S podpisem autora a ilustrátora. Edice Amfora - 13. svazek. Lepty od Petra Dillingera. Číslo výtisku - 170. Josef Hladký, Hranice na Moravě 1929.

530,00 Kč

Svazek IX. S autorovým podpisem. Pavla Kytlicová, Tasov na Moravě 1925.

430,00 Kč

Večernice, Praha 1923. Podpis literární vědec Milan Rusinský. Obálka anonym.

430,00 Kč

S podpisem autora. Výtisk 336/800 na ručním papíru. Ilustrace od Aloisa Schneiderky. Slezský studijní ústav, Opava 1956.

1300,00 Kč

Václav Petr, Praha 1936.

130,00 Kč

Katalog