Katalog

Bibliofilie / 1. vydání

Ilustrace Toyen. Symposion, Praha 1935.

130,00 Kč

S podpisem autora. A. Drégr, Praha 1936. Pouze 250 výtisků.

130,00 Kč

Linoryt Jozef Štefek. V. J. Obšívač, Frenštát pod Radhoštěm, 1939. Výtisk 49/77.

230,00 Kč

Melantrich, Praha 1941. I. vydání.

430,00 Kč

Alois Kučík, Břeclav 1937. Podpis autora. Signovaná grafika Dobrovolského. Výtisk č. 92/400. Řada orig. dřevorytů.

2300,00 Kč

Jenda Rajman (razítko vzadu). Nedatováno. Polokožená vazba. Dřevoryty Dobrovolský. Vzácné, pouze 200 výtisků. Edice "Krystal" svazek první.

5300,00 Kč

F. Šimáček, Praha 1897 (1893-1896) - J. Otto, Praha 1893 (Jarní sonety) - J. Otto, Praha 1991 (Letní sonety) - J. Otto, Praha 1894 (Podzimní sonety) - J. Otto, Praha 1892 (Zimní sonety). 5 svazků. Hezké pergamenové vazby.

970,00 Kč

Rudolf Škeřík, SYMPOSION, Praha 1928. Polo-pergamenová vazba. Obálka vevázána. Obsahuje věnování překladatele Alberta Vyskočila.

430,00 Kč

J. Drašner - F. Peřina, Praha 1936. Díl 1. Polokožená vazba.

230,00 Kč

Praha 1939. Překlad do ukrajinštiny. Vzadu podpis překladatele. Kuriozita.

2300,00 Kč

Vydáno Osvětovým odborem v Rusku, Jekaterinburg 2018, pro legionáře, Vlastnické razítko Plukovní komitét českoslováckého střeleckého "Jana Husa" pluku.

830,00 Kč

Kniha slavné ostravské básnířky. Berlín, nedatováno. Německy. Uvnitř knihy je pohlednice adresovaná sochařce Heleně Scholz. Kniha zřejmě pochází z její pozůstalosti. Maria Stona také Marie Scholzová, rozená Stonawská, (1. prosince 1859, Třebovice – 30. března 1944, tamtéž), byla německy píšící spisovatelka a básnířka. Žila na svém rodném zámku v Třebovicích (dnes městská část Ostravy). Okruhu významných lidí ze světa kultury, kteří se u ní po několik desetiletí scházeli, se říkalo Slezský ...

4300,00 Kč

Symposion, Praha 1925. orig. lept V. Silovský, celokožená vazba.

630,00 Kč

B. Kočí, Praha 1927.

230,00 Kč

Praha, 1911. Ručně psaná báseň a autorské korektury v textu.

1300,00 Kč

Brno, 1930. Orig.báseň vepsaná autorem, autorská korektura.

1300,00 Kč

Uherské Hradiště, 1939. Dřevoryty Ferdiš Duša aj. Signovaná grafika Šťastný.

830,00 Kč

Uherské Hradiště, 1935. Řada orig.grafických přílohˇ- Toyen, Lander.

1300,00 Kč

Brno, 1928. Orig. dřevoryty, il. Duša,Macková, některé signované.

830,00 Kč

Uherské Hradiště, 1938. Ilustrace Galanda, Konůpka aj.

830,00 Kč

Břeclav, 1931. Orig. exlibris, všechna signována. Výtisk 70/120.

1300,00 Kč

Památník národního písemnictví, Praha 1975. Podpis ilustrátora.

130,00 Kč

Výtisk číslo 78/300 signován Bezručem, Martínkem a Kolíbalem. Litografie - Kolíbal, všechny signované. Ruční papír z Losin.

5300,00 Kč

Brno, 1946. Podpis autora.

330,00 Kč

Katalog