Katalog

71796
71797
71798
71799
71800

: Československá státní norma - 5 svazků

Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček, Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček s rozchodem 1435 mm, Projektování celostátních drah normálního rozchodu, Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 mm a 1520 mm, Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí. Úřad pro normalizaci a měření, Praha 1967, 1975, 1976, 1977, 1979.
230,00 Kč
Orig. brože, 45 stran, 40 stran, 49 stran, 57 stran, 29 stran, 15x21 cm. Stav: 4 brože jsou zahnědlé, všechny jsou mírně ušpiněné, jsou podepsané - bez souvislosti, na přední straně vazby razítka, mírně ohnuté rohy, roztřepené hřbety, stránky v dobrém stavu.

Katalog