Katalog

Ortega y Gasset, José: Vzpoura davů

Přeložil a úvod napsal Václav Černý. Orbis, Praha 1933.
130,00 Kč
Orig. brož, 156 stran, 15x21 cm. R. Stav: poškozená - potrhaná a téměř zcela uvolněná obálka, uvolněné stránky. 

Katalog