Katalog

hor2

Stočes, Bohuslav: Nerostné suroviny - 2 svazky

"jejich vznik, naleziště a vyhledávání". 2 díly. Geologický ústav Vysoké školy báňské, Ostrava 1947.
630,00 Kč
Orig. brož, 436 stran, 556 stran, 16x22 cm. Stav: mírné stopy užívání - mírně otrhané a odřené okraje obálek, na několika místech mírně natržené obálky. 

Katalog