Katalog

Šestov, Lev: Kierkegaard a existenciální filosofie

Oikoymenh, Praha 1997. I. vydání.
130,00 Kč
Orig. brož, 102 stran, 13x20 cm. R. Stav: mírné stopy užívání.  

Katalog