New books

Many photos. Kruh, Hradec Králové 1982. 1st edition.

130,00 Kč

Issue 3. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1965. 1st edition.

430,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2006. Many photos. 1st edition.

170,00 Kč

GEN, Liberec 2005. 1st edition.

130,00 Kč

Dona, České Budějovice 1996.

130,00 Kč

Obzor, Bratislava / Profil, Ostrava 1990. III. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Alpress, Frýdek-Místek 2016. Many photos.

130,00 Kč

Recepty naší rodiny 9. ročník. Dona, České Budějovice 2005.

130,00 Kč

MATYS, Bratislava 2016. Many photos.

130,00 Kč

Crew, Praha 2014. 1. vydání.

170,00 Kč

Protimluv, Ostrava 2007. 1. vydání. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho.

170,00 Kč

Praha 1946. Řada dobových fotografií a podrobných textů.

630,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1898. Mnoho fotografíí různých míst z Čech a Slovenska z let okolo roku 1898.

730,00 Kč

Praha 1947. Mnoho vyobrazení a odborných textů o letadlech.

830,00 Kč

E.Fastr, Praha 1948. 6. vydání.

130,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1940. 2. vydání.

130,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1946. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1963. Chov dobytka atd, velmi podrobné. 1. vydání.

330,00 Kč