Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Vlastním nákladem / knihkupectví J. Samec. Praha 1947.

170,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1946.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1946. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Nákladem Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu. Praha 1946.

170,00 Kč

"Zpráva Šeskoslovenskej obce legionárskej (I. a II. odboj) krajinského výboru pre Slovensko - k sjazdu konanému 28. a 29. septembra 1946 v Bratislave" Sekretariát ČsOL pre Slovensko v Bratislave.

130,00 Kč

Nákladem ČsOD, Praha 1946.

130,00 Kč

Pokrok, Praha 1946. 1. vydání.

130,00 Kč

S předmluvou bábušky ruské revoluce Kateřiny Breško-Breškovské psanou pro české vydání. Nákladem družstva "Hlasatel" v Praze, Praha.

530,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1936.

270,00 Kč

JAZZPETIT, 1983.

170,00 Kč

2 svazky. Objevuje se málo. Orbis, Praha 1942.

3300,00 Kč

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 2010. Kompletní válečné události a jejich následky.

170,00 Kč

VEGA-L, Nymburk 2009.

170,00 Kč

VEGA-L, Nymburk 2015.

130,00 Kč

VEGA-L, Nymburk 2008.

130,00 Kč

V RÁJI, Praha 2012.

230,00 Kč

VEGA-L, Nymburk 2015.

130,00 Kč

Katalog