Katalog

Umění české

Mot komiks, Praha 2005. 1. vydání. Komiks. Osm komiksů podle písní skupiny TRABAND (J. Turnovec, S. Gajdošíková, J. Zimčík, M. Němeček, P. Včelka, J. Soppé, A. Pelda, J. Bažant).

130,00 Kč

Slezské zemské museum, Opava 2016. 1. vydání. Podpis autorky.

230,00 Kč

Neografia, Turčiansky Sv. Martin 1944. Text v Slovenčině. Ilustrované autorom.

230,00 Kč

Ostrava, 1939. Dedikace autora náměstku starosty Ostravy.

130,00 Kč

Karel Vavřík, Opava 1932. Rozšířená přednáška Dr. Vincence Kramáře k zahájení výstavy v Brne na podzim 1932.

530,00 Kč

Karel Vavřík, Opava 1932. Rozšířená přednáška Dr. Vincence Kramáře k zahájení výstavy v Brne na podzim 1932.

230,00 Kč

Dedikace Helena Salichová. Vlastivědný ústav v Novém Jičíně, 1970. Vložena obrazová příloha.

330,00 Kč

Katalog k výstavě. Podpis autora na obálce, vložena orig. grafika signovaná č. 41/80. Vložena pozvánka. Vydal Český fond výtvarných umění - Dílo, Ostrava 1973.

630,00 Kč

Národní výbor města Ostravy, PKO, Ostrava, 1983.

130,00 Kč

B.Konařík, Velké Kunčice 1921. Do dřeva vyryl Ferdiš Duša. 1. díl

2300,00 Kč

ČSAV, Praha 1962. 1. vydání.

130,00 Kč

E.Kosnar, Plzeň 1947. 20 dřevorytů v příloze.

230,00 Kč

Profil, Ostrava 1979. 1. vydání.

130,00 Kč

Plzeň, 1994. 1. vydání.

230,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatura, hudby a umění, Praha 1954. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

330,00 Kč

Academia, Praha 2008. 1. vydání. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

Nakladatelství H§H, Jinočany. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Paseka, Praha/Litomyšl 2003. 1. vydání.

130,00 Kč

Galerie výtvarného umění, Ostrava 2014. Text čeština/angličtina.

270,00 Kč

Obelisk, nakladatelství umění a architektury, nedatováno. Obsahuje barevná a černá vyobrazení.

170,00 Kč

Národní galerie Praha, březen-duben 1968. Text český/francouzský.

230,00 Kč

Katalog