Katalog

Umění české

2. vydání. Horizont, Praha 1994.

130,00 Kč

Galerie Dolmen u příležitosti výstavy od informelu k figuře v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti 11.4.2013-23.6.2013

370,00 Kč

1. vydání. Nakladatelství Blok, 1970.

1300,00 Kč

Nevyskytuje se. Mnoho dobrých reklam. Vydal Svaz zlatnické a stříbrnické výroby v Praze, 1935.

3300,00 Kč

1. vydání. Odeon, Praha 1970.

630,00 Kč

Vzácné. Státní grafická škola v Praze, 1935. Úvodní text Karel Herain.

13000,00 Kč

Úvodní slovo František Langr. Státní grafická škola v Praze, 1934.

1300,00 Kč

Moravská galerie v Brně, 1987.

470,00 Kč

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1981.

230,00 Kč

Nákladem státního ústavu pro učebné pomůcky škol průmyslových a odborných v Praze, 1930.

330,00 Kč

1. vydání. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006.

170,00 Kč

1. vydání. Václav Petr, Praha 1947. Vevázána obálka. Obsahuje fotografické přílohy a kresby.

330,00 Kč

Orbis, Praha 1958. Text v němčině.

130,00 Kč

1. vydání. Obelisk Praha, 1969.

130,00 Kč

Národní galerie, Praha 1995.

170,00 Kč

1. vydání. Odeon, Praha 1969. Obsahuje mnoho fotografií a kreseb.

830,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1999. Obsahuje mnoho barevných fotografií.

170,00 Kč

Nevyskytuje se. Publikace o lettrismu, součástí text J. Koláře. Malá antologie konkrétní poezie (Hiršal, Valoch, Grögerová,...). 22 vyobrazení (J. Kolář, K. Malich, J. Kotík, B. Kolářová a další). Publikace muzea v Kolíně, 1966.

4300,00 Kč

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1987.

170,00 Kč

Hejda/Tuček, Praha nedatováno.

130,00 Kč

1. vydání, Odeon Praha, 1969. Obsahuje obrazovou část.

270,00 Kč

Spolek výtvarných umělců "Manes", Praha 1924-1925. Polokožená vazba.

430,00 Kč

SNTL, Praha 1960. 3. přepracované vydání.

230,00 Kč

Galerie výtvarného umění, Ostrava 2014. Text v češtině,angličtině.

330,00 Kč

Katalog