Katalog

Lidové umění/Národopis

4 listy ilustrací Mikoláše Alše.

530,00 Kč

Hornicko-geologická fakulta VŠB Ostrava, 1978. Vevázáno Pivní zákon.

230,00 Kč

Exerciční dům ve Frýdku, 1946.

130,00 Kč

Ústav lidové kultury ve Strážnici a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,2000.

370,00 Kč

1. vydání. Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště 2010. Obsahuje mnoho fotografií. Resumé v ruském,německém a anglickém jazyce.

170,00 Kč

Státní nakladatelství v Praze, 1923.

630,00 Kč

Ediční středisko ČVUT Praha, 1992. Vzácné, řada vyobrazení, půdorysů a fotografií.

1300,00 Kč

Osveta Martin, 1982. Fotografie Vladimír Židlický, 1979.

130,00 Kč

Knižnice ruchu č. 11, Brno, 1927. S věnováním autora.

230,00 Kč

Orbis, Praha, 1944.

130,00 Kč

Klub kultury v Uherském Hradišti, 2013. Obsahuje barevné kresby a barevné a černobílé fotografie.

430,00 Kč

SPN, Praha 1974. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií a kreseb.

130,00 Kč

Muzeum Těšínska, Valašské muzeum v přírodě, Tilia 2002. Obsahuje noty, barevné i černobílé fotografie,kresby.

130,00 Kč

Tilia, Šenov u Ostravy, 2000. Obsahuje mnoho fotografií.

270,00 Kč

A. Perout, Ostrava 1918.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1950.

130,00 Kč

Profil, Ostrava, 1980. 1. vydání. Obsahuje i recepty.

230,00 Kč

Věci a lidé, časopis Ústřední lidové a umělecké výroby, Praha 1952. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Krajský národní výbor, Ostrava 1956. 1. vydání.

230,00 Kč

Obzor, Bratislava, 1979. Mnoho vyobrazení, písně ai.

230,00 Kč

Tatran, Bratislava, 1985. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií/ilustrací.

530,00 Kč

A. Perout, Ostrava, 1918.

130,00 Kč

Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1986. 1. vydání. Obsahuje mnoho obrázků.

530,00 Kč

Katalog