Katalog

Lidové umění/Národopis

Písně Jana Turečka z Tvrdovic v zápisech Františky Kyselkové. Okresní kulturní středisko Břeclav [1974].

170,00 Kč

Vyšehrad, Praha 2006. II. vydání.

530,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2004.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha 2006. 2. vydání.

530,00 Kč

Josef Hladký, Hranice 1932. Výtisk 109/150. Drevority od Jaroslava Švába. Obsahuje podpis ilustrátora.

530,00 Kč

Odeon, Praha 1971. 1. vydání.

130,00 Kč

Německy. Akademie Verlag, Berlin 1958.Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

S věnováním autora. Československá akademie věd, Praha 1956. Obsahuje ilustrace a fotografickou přílohu.

330,00 Kč

Krajské nakladatelství, Karlovy Vary 1957. 1. vydání. Obsahuje fotografie.

170,00 Kč

Práce Slováckého muzea - Uherské Hradiště 1967.

530,00 Kč

Vlastivědný ústav v Českém Těšíně, nedatováno. Řada fotografií.

230,00 Kč

Osveta, Martin 1971. 1. vydání.

330,00 Kč

Profil, Ostrava 1980. 1. vydání. Resumé: ruština,němčina,polština,angličtina.

330,00 Kč

Odeon, Praha 1976. 1. souborné vydání.

230,00 Kč

Osveta, Martin 1981. 1. vydání. Text slovensky,německy,rusky.

630,00 Kč

B.Kočí, Praha 1919. Mnoho vyobrazení.

530,00 Kč

Osveta, Bratislava 1964. 1. vydání. Řada vyobrazení krojů. Text slovensky,rusky, německy,anglicky,francouzsky,španělsky.

330,00 Kč

Profil, Ostrava 1975. 2. rozšířené vydání. Slezské bajky. Ilustrace Helena Salichová.

130,00 Kč

CPress, Brno 2013. 2. vydání, v nakladatelství CPress první. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1983. obsahuje mnoho obrázků a tabulky.

430,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1923. Řada vyobrazení krojů, velmi podrobné.

430,00 Kč

Jan Kobes, Praha 1940. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Katalog