Katalog

Lidové umění/Národopis

ČSAV, Praha 1959. 1. vydání.

730,00 Kč

Fortuna Libri, 1. vydání. text slovensky,anglicky

830,00 Kč

Monografie o slovenském lidovém džbánkaři a keramikovi. Obrazová publikace. Tatran, Bratislava 1950. 1. vydání. Svazek č. 2 z edice Slovenské výtvarné umenie.

330,00 Kč

Fotografická publikace. Osveta, Martin 1982.

130,00 Kč

Petrov, Brno 1943.1. vydání. Obsahuje mnoho dobových fotografií.

130,00 Kč

III. díl. Podrobná publikace o lidovém umění. Obsahuje mnoho ilustrací. Orbis, Praha 1968.

270,00 Kč

Kněžská nemocenská pokladna, Přerov 1940.

130,00 Kč

Antonín Plechatý, Praha 1944. I. vydání.

130,00 Kč

Historie českých koled + notové záznamy. Antonín Plechatý, Praha 1943. I. vydání.

130,00 Kč

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1959. Velmi podrobné, kraslice, tradice a pod. Obrazová příloha.

630,00 Kč

Vojtech Šeba, Praha 1934. Ilustroval O. Cihelka.

230,00 Kč

Česká akademie věd a umění v Praze, Praha 1929. Polokožená vazba.

630,00 Kč

Mladá Fronta, Praha 1983. Obsahuje mnoho ilustrací od Jiřího Šalamouna.

130,00 Kč

I. díl. Nákladem Cyrillo-methodějské kněhtiskárny, Praha 1881.

630,00 Kč

Valašský jídelníček sestavila Milena Habustová. Obsahuje samostatnou přílohu s recepty. Profil, Ostrava 1980. 1. vydání.

430,00 Kč

Sdružení učitelů pěvců ve Slezsku na Polské Ostravě, 1911

330,00 Kč

A. Perout, Mor. Ostrava 1922

170,00 Kč

2. vyd., Fr. Drdácký, Příbor, 1912

330,00 Kč

Práce, Praha 1994.

430,00 Kč

Lipsko, 1889. Uvnitř knihy jsou litografické tabule - kostýmy

330,00 Kč

Spisy Frant. K. Křena svazek VIII. Občanská tiskárna, Brno 1925.

130,00 Kč

III. svazek cyklu Pod hanáckou oblohou. Knihkupectví Společenské knihtiskárny v Přerově, bez datace.

130,00 Kč

Katalog