Katalog

Hornictví / Ostrava

Prometheus, Praha 1939. Obsahuje mnoho dobových fotografií, kreseb..

230,00 Kč

Vydalo presidium městské rady města Mor. Ostravy, Ostrava 1930. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Obálka a vazba V. Beránek a I. Straňák. Mnoho obrázků. Profil, Ostrava 1985. 1. vydání.

430,00 Kč

Alfa, Bratislava 1977. 1. vydání. Text ve slovenštině.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1956, 2. přepracované a doplněné vydání.

430,00 Kč

Vydaly Ostravsko-Karvinské doly, Ostrava 1992.

270,00 Kč

REFO, Praha. Nedatováno. Text v ruštině, němčině a angličtině.

130,00 Kč

V.Mareš, Příbram, nedatováno.

230,00 Kč

Krásné dobové pohlednice. Texty v češtině, angličtině a němčině. Wart, Třinec 2000.

430,00 Kč

Národní památkový ústav, Ostrava 2012.

430,00 Kč

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Matici slezskou v Opavě.2006. 1. vydání. Obsahuje dobové fotografie.

130,00 Kč

Sfinga, Ostrava 1993. Obsahuje mnoho fotografií. 1. vydání. Věnování autora.

630,00 Kč

Profil, Ostrava 1966. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města.

170,00 Kč

Městský národní výbor v Ostravě, Ostrava 1965.

230,00 Kč

CDL Design, Ústí nad Labem 2006. 1. vydání.

830,00 Kč

Německá mapa Moravské Ostravy a okolí. 1936.

530,00 Kč

Text i anglický i německý. Statutární město Ostrava, Ostrava 2001.

170,00 Kč

Německy. Mähr.-Ostrau 1938. Druck von Julius Kittls Nachfolger, Keller & Co.

130,00 Kč

Městská spořitelna ve Slezské Ostravě, 1926.

130,00 Kč

Grafický list s ostravským motivem. Moravská Ostrava, 1933.

1300,00 Kč

Sborník příspěvků. Obsahuje mnoho fotografií. Československá televize Ostrava, Ostrava 1975.

130,00 Kč

Katalog