Katalog

Hornictví / Ostrava

Vlastním nákladem vydal Radovan Šťastný, Ostrava 2011. 1. vydání.

630,00 Kč

Krásné dobové pohlednice. Texty v češtině, angličtině a němčině. Wart, Třinec 2000.

370,00 Kč

Prostor - architektura,interiér,design, 2013. 1. vydání.

430,00 Kč

FOIBOS, Praha 2008. 1. vydání.

330,00 Kč

KANT, Praha 2006. 1. vydání. Dedikace autora.

230,00 Kč

Repronis, Ostrava 2009. 1. vydání. NEOBJEVUJE SE!

1300,00 Kč

Fr. Kudelík, Praha.

230,00 Kč

Orbis, Praha, 1950. 1. vadání.

130,00 Kč

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih, 2017. 1. vydání.

430,00 Kč

Statutární město Ostrava, 2017. 1. vydání.

430,00 Kč

Soukromý tisk ze cvičné školní dílny odborné obvodové školy grafické v Mor.Ostravě, 1940. Výtisk č. 11/100. Hezká obálka v avantgardním duchu.

230,00 Kč

Kulturní rada pro širší Ostravsko jako Kraj.ústředí okresních osvět.sborů v M.Ostravě. 1932-33.

130,00 Kč

Slezské zemské muzeum Opava 2019.

170,00 Kč

AVE Centrum, Opava 2005. 2. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

Slezský studijní ústav v Opavě, Opava 1955.

230,00 Kč

Slezský studijní ústav v Opavě, Opava 1955.

230,00 Kč

Profil, Ostrava 1983. 1. vydání.

230,00 Kč

Profil, Ostrava 1974. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Kolekce listů s fotografiemi, kresbami, grafikami a písněmi. Tři díly: Hojden, Karel: Havířské písně; Hojden, K. - Vandas, J.: Hornické písně; Čáka, Jan: Poezie hlubin.

230,00 Kč

Katalog