Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Edice Výcviková knižnice řidičů, svazek 2. Obálka a ilustrace František Škoda. Naše vojsko, Praha 1955. 1. vydání.

130,00 Kč

Grafická úprava Hana Fialová. SNTL, Praha 1967. 1. vydání.

230,00 Kč

Text v němčině. Rady pro řidiče motorových lodí. Obsahuje samostatně vloženou mapu. Bussesche Verlagshandlung GmbH, Herford 1967.

230,00 Kč

Učební texty, A/3. Řada vyobrazení. Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1959.

330,00 Kč

21 kartiček s fotografiemi aut. Pressfoto, Praha bez datace.

130,00 Kč

Technologie pro 1., 2. a 3. ročník OU a UŠ. SNTL, Praha 1971. 1. vydání.

170,00 Kč

Edice Knižnice motoristy, svazek 4. Naše vojsko, Praha 1969. 1. vydání.

230,00 Kč

Návod k obsluze. S vyobrazeními. Dvě knihy. Autoexport, Moskva bez datace. Text česky.

430,00 Kč

Nadas, Praha 1985. Mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Edice Knižnice Svazarmu, svazek 83. Obálka Miroslav, Dušek. Naše vojsko, Praha 1981.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho obrázků. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1962. 1. vydání.

270,00 Kč

Obsahuje mnoho obrázků. Chybí samostatně vložené přílohy. SNTL, Praha 1969. 1. vydání.

230,00 Kč

Edice Knižnice letectví, svazek 19. Naše vojsko, Praha 1957. 1. vydání.

170,00 Kč

Ilustarce Jaroslav Velc. Albatros, Praha 1986.

230,00 Kč

Edice Nové obzory, svazek 30. Čsl. grafická Unie, Praha 1939.

530,00 Kč

Edice Knižnice odborného vzdělání, svazek 8. Orbis, Praha 1948.

530,00 Kč

Text v němčině. Mnoho vyobrazení. Verlag von Duelle & Mener, Leipzig 1942.

430,00 Kč

Band XVII- Luftfahrt (Letectví). S řadou vyobrazení - 108 stran vyobrazení součástek letadel a podobně! Velmi obsáhlý čtyřjazyčný slovník o letectví- anglicky, německy, italsky, francouzsky. Technische Worterbücher Verlag, Berlin 1932.

1300,00 Kč

Plans, Repertoire de rues, Autobus. Jízdní řády a podobně. Paříž, bez datace.

1300,00 Kč

Práce, Praha 1965. Řada vyobrazení - tabulek.

330,00 Kč

Svázaný ročník XXI., komplet 26 čísel. Savzarm, Praha 1967.

630,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1955. Řada vyobrazení.

330,00 Kč

Ministerstvo železnic ČSR, Praha 1931. Řada vyobrazení, železniční mapy aj.

1300,00 Kč

Svazarm, Naše vojsko, Praha 1963. Řada vyobrazení. Nevyskytuje se

530,00 Kč

Rebo, Praha 1998. Mnoho vyobrazení.

170,00 Kč

Katalog