Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Mnoho nákresů. Naše vojsko, Praha 1951.

170,00 Kč

Obálka Miloslav Fulín. Ilustrace Karel Toman(strana 155 až 165). Naše vojsko, Praha 1973. 1. vydání.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1981. 1. vydání.

230,00 Kč

Obálka a typografie Václav Rytina. Naše vojsko, Praha 1988. 1. vydání.

230,00 Kč

Mnoho fotografií a nákresů. Naše vojsko, Praha 1958.

130,00 Kč

Ilustrace a obálka Antonín Hévr. Naše vojsko, Praha 1964.

330,00 Kč

Mnoho tabulek a nákresů, pravděpodobně vydáno pro účely soukromé autoškoly v Moravské Ostravě. Moravská Ostrava, do roku 1945.

170,00 Kč

Miny, mnoho dobových fotografií včetně nákresů. Text v angličtině. His Majesty´s stationery office, London 1943.

730,00 Kč

Katalog železničních modelů zn. Zeuke. Bez datace- chybí strany.

330,00 Kč

Artia, Praha 1980.

130,00 Kč

Mnoho obrázků. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1966.

330,00 Kč

Katalog modelové železnice zn. Zeuke. Zeuke und Wegwerth kg, Berlin bez datace.

330,00 Kč

Sborník IV.. Obálka Jaroslav Kutina. Nakladatelství dopravy a spojů, Kopřivnice 1990.

530,00 Kč

Mnoho obrázků a tabulek. Nakladatelství technické literatury, Praha 1984.

230,00 Kč

31 obrázků. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1966. 1. vydání.

330,00 Kč

Text v němčině. Aurora-Kunstverlag, Leningrad 1982.

130,00 Kč

Jízdní řád v němčině. 1964.

430,00 Kč

Udržovací příručka. 43 vyobrazení. Veb Fachbuchverlag, Leipzig 1961.

230,00 Kč

Čtení o dráze olomoucko-pražské. Obálka Zdeněk Balaš. Mnoho ilustrací. Josef Lukasík, Ostrava-Praha 1947. 1. vydání.

230,00 Kč

Svaz pro spolupráci s armádou, Praha 1983.

230,00 Kč

Návod k obsluze automobilů. Mnoho ilustrací, nákresů. Autoexport, Moskva bez datace.

230,00 Kč

Film, technika, televise. Faukner, Praha 1937. Kompletní ročník- 12 čísel. Mnoho schémat a vyobrazení.

530,00 Kč

Nadas, Praha 1966. Mnoho technických vyobrazení.

430,00 Kč

Průmyslové vydavatelství, Praha 1952. Mnoho vyobrazení a tabulek.

330,00 Kč

Kniha o vývoji a druzích dopravních prostředků. Obsahuje celostránkové barevné přílohy a černobílé ilustrace v textu. Mladá fronta, Praha 1955. 1. vydání.

330,00 Kč

Katalog