Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

České dráhy Olomouc, nedatováno. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

150 let železnice na území ČSSR, 1839-1989. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1989. 1. vydání.

130,00 Kč

Fotografický atlas. Aventinum, Praha 2004. III. vydání.

230,00 Kč

Letecký čtyrnáctideník Svazarmu. Rok 1959 - nekompletní Rok 1960 - komletní

230,00 Kč

Kopp České Budějovice, 1999.

230,00 Kč

Computer Press, Brno 2003.

170,00 Kč

Praha, 1948.

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1970.

130,00 Kč

Dějiny železnice v Rakousko-uherské monarchii. 2 svazky, text v němčině. Karl Prochazka, Wien, Teschen, Leipzig, 1906. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací.

3300,00 Kč

Melantrich, Brno 1939.

530,00 Kč

Nákladem vydavatelstva Čas. "Moře a plavba" v Praze, 1932.

530,00 Kč

"Příručka pro plachtaře a instruktory plachtění". Sborník prací Polského plachtařského výzkumného ústavu. Naše vojsko, Praha 1950.

430,00 Kč

Část V. - Mechanické části a celková rekonstrukce. "Učební texty pro strojvedoucí a údržbáře motorových lokomotiv". Dopravní nakladatelství, Praha 1960.

330,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1967.

530,00 Kč

Rebo Productions, Dobřejovice 2005.

230,00 Kč

Afrika, Blízký východ a část zemí Evropy po roce 1945. Vyskytuje se málo. Ares, Praha 2000.

330,00 Kč

Nadas, Praha 1970. 1. vydání.

330,00 Kč

Krátké ruční palné zbraně. 2. opravené a doplněné vydání. Fortuna Print, Praha 1995.

130,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2001.

430,00 Kč

Kniha o vývoji a druzích dopravních prostředků. Mladá fronta, Praha 1955.

230,00 Kč

Katalog